skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 70  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal concentrations in fish muscle and bottom sediments from the Malé Zálužie Pond ; Koncentrácie ťažkých kovov vo svalovine rýb a dnových sedimentov rybníka Malé Zálužie

Andreji , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre . Fakulta Agrobiológie A Potravinových Zdrojov , Katedra Hydinárstva A Malých Hospodárskych Zvierat ; Stráňai , I. ; Tóth , T.

Acta Fytotechnica et Zootechnica, 2009, Vol.(1), pp.13-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-258X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contamination rate of fish muscle by heavy metals from the upper Nitra river

Andreji , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Stráňai , I. ; Naď , P. ; Skalická , M.

Potravinárstvo, 2009, Vol.(3), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1338-0230

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kontaminácia tkanív rýb z dolného úseku rieky Nitra niektorými kovmi (Fe, Mn, Zn, Pb, Cu, Co, Ni, Cr, Cd
A contamination of tissues from fish originated from the lower part of Nitra river with some metals (Fe, Mn, Zn, Pb, Cu, Co, Ni, Cr, Cd

Andreji , J , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Straňai , I. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre

Slovak Journal of Animal Science, 2007, Vol.(3), pp.146-156

ISSN: 1335-3686

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Externality a polnohospodarska vyroba v ekologicky narusenych oblastiach Slovenska
Externalities and agricultural production in ecologically disturbed regions of Slovakia

Andrejovsky , P. ; Dusecinova , A. . Fakulta Ekonomiky A Manazmentu)

Ekonomika polnohospodarstva, 2002, Issue no.3, Issue 3, pp.27-31

ISSN: 1335-6186

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current condition of vegetation around the smelters Krompachy and Rudňany. Status after persisting reduction od emission concentrations ; Aktuálny stav vegetácie v okolí Kovohút Krompachy a Rudňany. Stav po pretrvávajúcom znížení emisií

Banásová , V. , Slovak Academy Of Sciences , Bratislava . Institute Of Botany ; Lackovičová , A.

Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia VII., , Zvolen (Slovak Republic), 2008, 2008, pp.97-104

ISBN: 978-80-228-1831-5

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attenuation of mining and new perspectives of precious and polymetalic ore mining in Banska Stiavnica ore district ; Útlm banskej činnosti a perspektívy ťažby drahých kovov a polymetalických rúd v banskoštiavnicko-hodrušskom rudnom rajóne

Bauer , V. , Technická Univ. , Košice

Best available techniques for gold ore processing and environmental protection, , Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum, 28-29 October 2010, 2010, pp.69-78

ISBN: 978-80-228-2167-4

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of addition of oat and lentil on the content of the detected components in bread ; Vplyv prídavku ovsa a šošovice na obsah vybraných prvkov v chlebe

Bojňanská , T. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Vollmannová , A. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Frančáková , H. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra

Potravinárstvo, 2010, Vol.(2), pp.1-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1338-0230

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The inhibition influence of risky elements cations on soya bean yield ; Inhibičný vplyv katiónov rizikových prvkov na úrodu sóje

Bystrická , J. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Tomáš , J. ; Árvay , J.

Potravinárstvo, 2009, Vol.(2), pp.12-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1338-0230

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The contaminant comparison in the muscle and selected viscera of wild boar in the tríbeč JXXXIII game area ; Obsah kontaminantov vo svalovine a vybraných vnútorných orgánoch diviačej zveri v poľovnej oblasti JXXXIII Tríbeč

Dobiaš , M. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Gašparík , J. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Bujko , J. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Venglarčík , J. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra

Potravinárstvo, 2009, Vol.(4), pp.8-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1338-0230

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobility of heavy metals from sewage sludge ; Mobilita ťažkých kovov z čistiarenských kalov

Ďuricová , A. , Technical

Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia VIII., , Zvolen (Slovak Republic), 2009, 2009, pp.59-64

ISBN: 978-80-228-2012-7

Toàn văn không sẵn có

11
SMOLNÍK
SMOLNÍK
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

SMOLNÍK

Dvořáková, Daniela ; Štefánik, Martin

Lexikón stredovekých miest na Slovensku, pp.436-445

ISBN: 9788089396115 ; ISBN: 8089396119

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of road salt on the biological removal of nitrogen

Eliška Horniaková ; Milan Búgel

Acta Montanistica Slovaca, 01 October 2007, Vol.12(3), pp.217-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-1788 ; E-ISSN: 1335-1788

Toàn văn sẵn có

13
Zamerané na „neviditeľné“ európske odvetvie : kovovýroba a kovopriemysel.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zamerané na „neviditeľné“ európske odvetvie : kovovýroba a kovopriemysel.

European Commission ; Directorate-General for Enterprise and Industry

ISBN: 978-92-79-15925-1 ; DOI: 10.2769/71074

Toàn văn sẵn có

14
SPIŠSKÁ SOBOTA
SPIŠSKÁ SOBOTA
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPIŠSKÁ SOBOTA

Fábrová, Karin

Lexikón stredovekých miest na Slovensku, pp.466-473

ISBN: 9788089396115 ; ISBN: 8089396119

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Qualitative analysis waste from nickel production by rontgenfluorescence method ; Kvalitatívna analýza odpadu z výroby niklu rontgenfluorescenčnou metódou

Farbiaková , K. , Technical ; Lalík , V.

Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia VII., , Zvolen (Slovak Republic), 2008, 2008, pp.69-74

ISBN: 978-80-228-1831-5

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product Safety in the European Union

Gondárová, Jana ; Kovácová, Natália ; Stefanák, Peter

Studia Commercialia Bratislavensia, 2010, Vol.3(10), p.196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13377493 ; E-ISSN: 13393081 ; DOI: 10.2478/v10151-010-0002-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vplyv ovzdusia na kontaminaciu rastlin v imisne zatazenom regione stredny Zemplin
An influence of air on plant contamination in the environmentally loaded territory of Central Zemplin region

Hecl , J. ; Hronec , O. ; Andrejovsky , P.

Acta Regionalia et Environmentalica, 2005, Vol.(2), pp.39-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1336-5452

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tazke kovy ako kontaminanty ekosystemu lesa v okoli hutnickeho zavodu Zeleziarne Podbrezova, a.s.
Heavy metals as contaminants of forest ecosystem in surroundings of the metallurgical plant Zeleziarne Podbrezova, holding

Hlavacik , R.. Faculty Of Natural Sciences ; Skorsepa , M.Slovak Academy Of Sciences , Zvolen . Institute Of Forest Ecology ; Kmetova , J.Matej Bel Univ. , Banska Bystrica . Faculty Of Natural Sciences)

Folia Oecologica, 2004, Vol.(1), pp.17-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1336-5266

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in soils and plants of contaminated area Rudnany-Gelnica ; Ťažké kovy v pôdach a rastlinách v Rudniansko-gelnickej zaťaženej oblasti

Hronec , O. , Prešovská Univerzita , Prešov ; Vilček , J. , Výskumný Ústav Pôdoznalectva A Ochrany Pôdy , Bratislava ; Tóth , T. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Andrejovský , P. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Adamišin , P. , Prešovská Univerzita , Prešov ; Andrejovská , A. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre

Acta Regionalia et Environmentalica, 2008, Vol.(1), pp.24-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1336-5452

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Staré alkalické environmentálne bremená pôd Slovenska
Old alkaline environmental loads of soils in Slovakia

Hronec , O. ,Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Holobradý , K. ; Tóth , T.

Acta Regionalia et Environmentalica, 2006, Vol.(2), pp.32-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1336-5452

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 70  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (4)
 2. 2003đến2003  (3)
 3. 2004đến2004  (5)
 4. 2005đến2006  (19)
 5. Sau 2006  (39)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11)
 2. Czech  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...