skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Ngôn ngữ: Russian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Annelida-13:Euhirudinea and acanthobdellidae
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annelida-13:Euhirudinea and acanthobdellidae

Davies, Ronald W. ; Govedich, Fredric R.

Ecology and Classification of North American Freshwater Invertebrates, Chapter 13, pp.465-504

ISBN: 978-0-12-690647-9 ; DOI: 10.1016/B978-012690647-9/50014-4

Toàn văn không sẵn có

2
Application of H-Phosphonate Diesters and Their Derivatives-5
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of H-Phosphonate Diesters and Their Derivatives-5

Chemistry and Application of H-Phosphonates, Chapter 5, pp.253-284

ISBN: 978-0-444-52737-0 ; DOI: 10.1016/B978-044452737-0/50006-5

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. French  (1)
  2. German  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Govedich, Fredric R.
  2. Davies, Ronald W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...