skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
La Psicoterapia Dinamica basata sul Modello Dinamico-Maturativo
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Psicoterapia Dinamica basata sul Modello Dinamico-Maturativo

Baldoni, Franco

ISBN: 9788847024717 ; ISBN: 8847024714 ; E-ISBN: 9788847024724 ; E-ISBN: 8847024722 ; DOI: 10.1007/978-88-470-2472-4_10

Toàn văn sẵn có

2
Structural and Optical Properties of Conjugated Molecules in Perhydrotriphenylene (PHTP) and in Other Channel-Forming Inclusion Compounds-Chapter 5
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and Optical Properties of Conjugated Molecules in Perhydrotriphenylene (PHTP) and in Other Channel-Forming Inclusion Compounds-Chapter 5

Botta, Chiara ; Ferro, Dino R. ; Di Silvestro, Giuseppe ; Tubino, Riccardo

Supramolecular Photosensitive and Electroactive Materials, Chapter 5, pp.439-524

ISBN: 978-0-12-513904-5 ; DOI: 10.1016/B978-012513904-5/50007-7

Toàn văn không sẵn có

3
Sepino, San Pietro di Cantoni, loc., Mefitis (?)
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sepino, San Pietro di Cantoni, loc., Mefitis (?)

Chiari, Maurizio Matteini

Collège de France

ISBN: 9788871405810 ; ISBN: 8871405811 ; E-ISBN: 9782722604117 ; E-ISBN: 2722604116 ; DOI: 10.4000/books.cdf.3807

Toàn văn sẵn có

4
Point-Line Spaces Related to Buildings-Chapter 12
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Point-Line Spaces Related to Buildings-Chapter 12

Cohen, Arjeh M.

Handbook of Incidence Geometry, Chapter 12, pp.647-737

ISBN: 978-0-444-88355-1 ; DOI: 10.1016/B978-044488355-1/50014-1

Toàn văn không sẵn có

5
Robotics in Medicine
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robotics in Medicine

Dario, Paolo ; Guglielmelli, Eugenio ; Allotta, Benedetto

Intelligent Robots and Systems, pp.691-719

ISBN: 978-0-444-82250-5 ; ISBN: 978-0-08-053485-5 ; ISBN: 978-0-444-54093-5 ; DOI: 10.1016/B978-044482250-5/50047-5

Toàn văn không sẵn có

6
Annelida-13:Euhirudinea and acanthobdellidae
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annelida-13:Euhirudinea and acanthobdellidae

Davies, Ronald W. ; Govedich, Fredric R.

Ecology and Classification of North American Freshwater Invertebrates, Chapter 13, pp.465-504

ISBN: 978-0-12-690647-9 ; DOI: 10.1016/B978-012690647-9/50014-4

Toàn văn không sẵn có

7
Peripheral Motor System-Chapter 5
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peripheral Motor System-Chapter 5

Gandevia, Simon C. ; Burke, David

The Human Nervous System, Chapter 5, pp.113-133

ISBN: 978-0-12-547626-3 ; DOI: 10.1016/B978-012547626-3/50006-5

Toàn văn không sẵn có

8
Heat treatment-29
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat treatment-29

Gestwa, W. ; Przylecka, M. ; MacKenzie, D.S. ; Pye, D. ; Totten, G.E.

Smithells Metals Reference Book, Chapter 29, pp.1-83

ISBN: 978-0-7506-7509-3 ; DOI: 10.1016/B978-075067509-3/50032-4

Toàn văn không sẵn có

9
Imaging delle disfunzioni del pavimento pelvico
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imaging delle disfunzioni del pavimento pelvico

Granata, Vincenza ; Mandato, Ylenia ; Russo, Anna ; Reginelli, Alfonso

ISBN: 9788847017689 ; ISBN: 8847017688 ; E-ISBN: 9788847017696 ; E-ISBN: 8847017696 ; DOI: 10.1007/978-88-470-1769-6_14

Toàn văn sẵn có

10
A.N. Whitehead and Bertrand Russell, principia mathematica, first edition (1910–1913)-Chapter 61
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A.N. Whitehead and Bertrand Russell, principia mathematica, first edition (1910–1913)-Chapter 61

Grattan-Guinness, I.

Landmark Writings in Western Mathematics 1640-1940, Chapter 61, pp.784-794

ISBN: 978-0-444-50871-3 ; DOI: 10.1016/B978-044450871-3/50142-X

Toàn văn không sẵn có

11
Diversity and classification of insects and collembola1-17
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diversity and classification of insects and collembola1-17

Hilsenhoff, William L.

Ecology and Classification of North American Freshwater Invertebrates, Chapter 17, pp.661-731

ISBN: 978-0-12-690647-9 ; DOI: 10.1016/B978-012690647-9/50018-1

Toàn văn không sẵn có

12
Cytology of the Testis and Intrinsic Control Mechanisms-Chapter 18
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cytology of the Testis and Intrinsic Control Mechanisms-Chapter 18

Kerr, J.B. ; Loveland, K.L. ; O'Bryan, M.K. ; de Kretser, D.M.

Knobil and Neill's Physiology of Reproduction, Chapter 18, pp.827-947

ISBN: 978-0-12-515400-0 ; DOI: 10.1016/B978-012515400-0/50023-3

Toàn văn không sẵn có

13
Ethical Considerations of Tissue Engineering on Society-Chapter II.16
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethical Considerations of Tissue Engineering on Society-Chapter II.16

King, Timothy W. ; Patrick, Charles W.

Frontiers in Tissue Engineering, Chapter II.16, pp.311-340

ISBN: 978-0-08-042689-1 ; DOI: 10.1016/B978-008042689-1/50019-4

Toàn văn không sẵn có

14
Flatworms-6:Turbellaria and nemertea
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flatworms-6:Turbellaria and nemertea

Kolasa, Jurek

Ecology and Classification of North American Freshwater Invertebrates, Chapter 6, pp.155-180

ISBN: 978-0-12-690647-9 ; DOI: 10.1016/B978-012690647-9/50007-7

Toàn văn không sẵn có

15
The Autonomic Nervous System of Avian Species-Chapter 7
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Autonomic Nervous System of Avian Species-Chapter 7

Kuenzel, Wayne J.

Sturkie's Avian Physiology, Chapter 7, pp.101-122

ISBN: 978-0-12-747605-6 ; DOI: 10.1016/B978-012747605-6/50008-0

Toàn văn không sẵn có

16
Peripheral Endocrines in Bat Reproduction-3
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peripheral Endocrines in Bat Reproduction-3

Kwiecinski, Gary G. ; Damassa, David A.

Reproductive Biology of Bats, Chapter 3, pp.65-89

ISBN: 978-0-12-195670-7 ; DOI: 10.1016/B978-012195670-7/50004-7

Toàn văn không sẵn có

17
Nozioni Tecniche Di Base
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nozioni Tecniche Di Base

Laghi, Andrea

ISBN: 9788847011106 ; ISBN: 8847011108 ; E-ISBN: 9788847011113 ; E-ISBN: 8847011116 ; DOI: 10.1007/978-88-470-1111-3_1

Toàn văn sẵn có

18
Semeiotica, epidemiologia e fattori di rischio dell’osteoporosi
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semeiotica, epidemiologia e fattori di rischio dell’osteoporosi

Luisetto, Giovanni ; Camozzi, Valentina

ISBN: 9788847013568 ; ISBN: 8847013569 ; E-ISBN: 9788847013575 ; E-ISBN: 8847013577 ; DOI: 10.1007/978-88-470-1357-5_3

Toàn văn sẵn có

19
Environment Friendly Energy System and Sustainable Development of Adriatic Coastal Counties-Chapter 391
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environment Friendly Energy System and Sustainable Development of Adriatic Coastal Counties-Chapter 391

Majstrovic, Matislav ; Jelavic, Branka ; Vujcic, Ranko

World Renewable Energy Congress VI, Chapter 391, pp.1862-1865

ISBN: 978-0-08-043865-8 ; DOI: 10.1016/B978-008043865-8/50391-3

Toàn văn sẵn có

20
Cholinergic Basal Forebrain Systems in the Primate Central Nervous System-19:Anatomy, Connectivity, Neurochemistry, Aging, Dementia, and Experimental Therapeutics
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cholinergic Basal Forebrain Systems in the Primate Central Nervous System-19:Anatomy, Connectivity, Neurochemistry, Aging, Dementia, and Experimental Therapeutics

Mufson, Elliott J. ; Kordower, Jeffrey H.

Functional Neurobiology of Aging, Chapter 19, pp.243-281

ISBN: 978-0-12-351830-9 ; DOI: 10.1016/B978-012351830-9/50021-4

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (9)
 2. 2001đến2004  (9)
 3. 2005đến2008  (5)
 4. 2009đến2012  (5)
 5. Sau 2012  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (27)
 2. French  (18)
 3. German  (17)
 4. Spanish  (3)
 5. Polish  (2)
 6. Russian  (2)
 7. Portuguese  (2)
 8. Serbian  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. OECD
 2. Sarkaria, K.S.
 3. Vujcic, Ranko
 4. Laghi, Andrea
 5. Hilsenhoff, William L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...