skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Công nghệ sản xuất xóa Tác giả/ người sáng tác: Lê Bá Cẩn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xi măng và bê tông nặng

Lê Bá Cẩn

H. : KHKT, 2008 - (666 LE-C 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lê Bá Cẩn

theo chủ đề:

  1. Bê tông
  2. Xây dựng
  3. Xi măng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...