skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Undetermined xóa Ngôn ngữ: Dutch xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Jean Desmet and the Early Dutch Film Trade
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jean Desmet and the Early Dutch Film Trade

Blom, Ivo

ISBN: 9789053565704

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
De garoeda en de ooievaar; Indonesië van kolonie tot nationale staat
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

De garoeda en de ooievaar; Indonesië van kolonie tot nationale staat

Burgers, Herman

ISBN: 9789067183475

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
National language planning & language shifts in malaysian minority communities Speaking in many tongues
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

National language planning & language shifts in malaysian minority communities Speaking in many tongues

Mukherjee, Dipika

E-ISBN 9089642714 ; E-ISBN 9789048513383 ; E-ISBN 9789089642714

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De Theorie Van Rostow Betreffende De Economische Groei

Stuijvenberg, J.

De Economist, 1961, Vol.109(12), pp.853-877 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-063X ; E-ISSN: 1572-9982 ; DOI: 10.1007/BF02193894

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Sách  (3)
  2. Bài báo  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

  1. English  (3)
  2. German  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...