skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 612  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: International Relations xóa Cơ sở dữ liệu: Credo Reference xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The ashgate research companion to secession
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ashgate research companion to secession

Aleksandar Pavkovic ; Peter Radan

E-ISBN 9780754677024 ; E-ISBN 9780754694038

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercenaries: A Guide to Private Armies and Private Military Companies

Axelrod, Alan

ISBN: 9781608712489 ; E-ISBN: 9781483340319 ; DOI: 10.4135/9781483340319

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The Ashgate Research Companion to Non-State Actors
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ashgate Research Companion to Non-State Actors

Bob Reinalda

ISBN10: 0754679063 ; ISBN13: 9780754679066 ; E-ISBN10: 1315613360 ; E-ISBN13: 9781315613369

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The Ashgate research companion to war: origins and prevention
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ashgate research companion to war: origins and prevention

Hall Gardner ; Oleg Kobtzeff

E-ISBN 9780754678267 ; E-ISBN 9780754696278

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The ashgate research companion to international trade policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ashgate research companion to international trade policy

Kenneth Heydon ; Stephen Woolcock

E-ISBN 9781409408352 ; E-ISBN 9781409408369

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Intelligence studies in Britain and the US: historiography since 1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligence studies in Britain and the US: historiography since 1945

Moran, Christopher R. ; Murphy, Christopher J.

E-ISBN 9780748646272 ; E-ISBN 9780748677566

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The ashgate research companion to ethics and international relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ashgate research companion to ethics and international relations

Patrick Hayden

E-ISBN 9780754671015 ; E-ISBN 9780754691648

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
The ashgate research companion to US foreign policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ashgate research companion to US foreign policy

Robert J. Pauly Jr.

E-ISBN 9780754648628 ; E-ISBN 9780754699323

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The ashgate research companion to regionalisms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ashgate research companion to regionalisms

Timothy M. Shaw ; J. Andrew Grant ; Scarlett Cornelissen

E-ISBN 9780754677628 ; E-ISBN 9780754695073

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Encyclopedia of Tudor England

ISBN: 9781598842982

Toàn văn không sẵn có

11
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

African American Leadership: A Concise Reference Guide

ISBN: 9780990730033

Toàn văn không sẵn có

12
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

SAGE Key Concepts Series: Key Concepts in International Relations

ISBN: 9781412928489

Toàn văn sẵn có

13
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Leadership Glossary: Essential Terms for the 21st Century

ISBN: 9780990730002

Toàn văn không sẵn có

14
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Asian American Leadership: A Concise Reference Guide

ISBN: 9780990730040

Toàn văn không sẵn có

15
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Sports Leadership: A Concise Reference Guide

ISBN: 9780990730019

Toàn văn không sẵn có

16
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

A New A-Z of International Relations Theory

ISBN: 9781848855014

Toàn văn không sẵn có

17
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

International Encyclopedia of Political Science

ISBN: 9781412959636

Toàn văn không sẵn có

18
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Hispanic American Leadership: A Concise Reference Guide

ISBN: 9780990730026

Toàn văn không sẵn có

19
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Encyclopedia of Power

ISBN: 9781412927482

Toàn văn không sẵn có

20
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Music in the Social and Behavioral Sciences: An Encyclopedia

ISBN: 9781452283036

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 612  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (179)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (6)
 2. 1997đến2001  (22)
 3. 2002đến2005  (75)
 4. 2006đến2010  (75)
 5. Sau 2010  (434)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Mục từ tham khảo  (598)
 2. Sách  (14)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Patrick Hayden
 2. Grant, J. Andrew
 3. Radan, Peter
 4. Kobtzeff, Oleg
 5. Gardner, Hall

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...