skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHATTING SERVICE METHOD FOR LEARNING FOREIGN LANGUAGE

Ahn, Sang Beom

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative diplomacy mechanics

Ajami Amer ; Yang Hans C ; Goodwin Michael John ; Black Gregory Anthony

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COLLABORATIVE DIPLOMACY MECHANICS

Ajami Amer ; Yang Hans C ; Goodwin Michael John ; Black Gregory Anthony

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative diplomacy mechanics

Ajami Amer ; Yang Hans C ; Goodwin Michael John ; Black Gregory Anthony

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COLLABORATIVE DIPLOMACY MECHANICS

Ajami, Amer ; Yang, Hans C ; Goodwin, Michael John ; Black, Gregory Anthony

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COLLABORATIVE DIPLOMACY MECHANICS

Ajami Amer ; Yang Hans C ; Goodwin Michael John ; Black Gregory Anthony

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large-plate prefabricated member for sound-insualtion wall

Akiyama Naoki

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthetic fiber reinforced resins high -tension bushing

Cao Wenqi

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM FOR AFFILIATING INSURANCE OF FOREIGNER

CHA, Jae Kwang

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dacron blended yarn

Chen Lifang ; Qiao Guandi ; Chong Jiafeng ; Yan Tingzong ; Chen Changhong ; Yin Xiangzhi

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi -functional electronic lock core

Cheng Guolong

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universal time-piece

Guo Yangan

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Double fee-rate electronic electric-meter and method for realizing double fee-rate

Haijun Liu

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GAME SYSTEM AND GAME CONTROL METHOD

Hattori Takatomo

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GAME DEVICE

Hattori Takatomo

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KANA (JAPANESE SYLLABARY) TO KANJI (CHINESE CHARACTER) CONVERSION PROCESSING SYSTEM

Hayashi Hirokawa ; Yamauchi Yoshitoshi

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive analysis-oriented Chinese event representation method

He Chenglong ; Xu Lin ; Ge Weiyi

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INFORMATION SYSTEM

Houji Shigeru

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Back over-and-under type fishing chair

LI Xuecheng ; Zhang Hong ; Zhang Saiyi

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (3)
 2. 1999đến2003  (7)
 3. 2004đến2008  (7)
 4. 2009đến2013  (4)
 5. Sau 2013  (20)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (12)
 2. Korean  (4)
 3. Japanese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Goodwin Michael John
 2. Black Gregory Anthony
 3. Yang Hans C
 4. Ajami Amer
 5. Hattori Takatomo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...