skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.623  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Diplomacia - Confer&#234;ncia no Instituto Espanhol<br>Diplomacy - Spanish Institute Conference
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Conferência no Instituto Espanhol
Diplomacy - Spanish Institute Conference

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

2
Diplomacia - Confer&#234;ncia no Instituto Espanhol<br>Diplomacy - the Spanish Institute Conference
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Conferência no Instituto Espanhol
Diplomacy - the Spanish Institute Conference

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

3
Diplomacia - Visita de Jonas Savimbi<br>Diplomacy - Visit of Jonas Savimbi
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita de Jonas Savimbi
Diplomacy - Visit of Jonas Savimbi

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

4
Diplomacia - Visita do Presidente de Mo&#231;ambique<br>Diplomacy - Visit of President of Mozambique
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente de Moçambique
Diplomacy - Visit of President of Mozambique

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

5
Diplomacia - PM recebe o Alcaide de Barcelona<br>Diplomacy - PM receives the Mayor of Barcelona
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - PM recebe o Alcaide de Barcelona
Diplomacy - PM receives the Mayor of Barcelona

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

6
Diplomacia - PR visita o Brasil<br>Diplomacy - President visits Brazil
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - PR visita o Brasil
Diplomacy - President visits Brazil

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

7
Diplomacia - Visita do Presidente de Mo&#231;ambique<br>Diplomacy - Visit of President of Mozambique
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente de Moçambique
Diplomacy - Visit of President of Mozambique

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

8
Diplomacia - Visita do Presidente de Mo&#231;ambique<br>Diplomacy - Visit of President of Mozambique
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente de Moçambique
Diplomacy - Visit of President of Mozambique

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

9
Diplomacia - Visita oficial da Primeira-ministra norueguesa<br>Diplomacy - Official visit of Norwegian Prime Minister
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita oficial da Primeira-ministra norueguesa
Diplomacy - Official visit of Norwegian Prime Minister

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

10
Diplomacia - Visita do presidente finland&#234;s<br>Diplomacy - Visit of the Finnish president
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do presidente finlandês
Diplomacy - Visit of the Finnish president

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

11
Diplomacia - Visita de Ronald Reagan<br>Diplomacy - Visit of Ronald Reagan
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita de Ronald Reagan
Diplomacy - Visit of Ronald Reagan

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

12
Diplomacia - Visita do Presidente de Mo&#231;ambique<br>Diplomacy - Visit of President of Mozambique
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente de Moçambique
Diplomacy - Visit of President of Mozambique

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

13
Diplomacia - Visita do MNE do Egipto<br>Diplomacy - Visit of the MFA of Egypt
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do MNE do Egipto
Diplomacy - Visit of the MFA of Egypt

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

14
Diplomacia - Visita do MNE de Israel<br>Diplomacy - Visit of the MFA of Israel
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do MNE de Israel
Diplomacy - Visit of the MFA of Israel

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

15
Diplomacia - Visita do PM da China<br>Diplomacy - Visit of Prime Minister of China
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do PM da China
Diplomacy - Visit of Prime Minister of China

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

16
Diplomacia - Visita do Presidente cipriota<br>Diplomacy - Visit of the President of Cyprus
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente cipriota
Diplomacy - Visit of the President of Cyprus

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

17
Diplomacia - Visita de Ronald Reagan<br>Diplomacy - Visit of Ronald Reagan
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita de Ronald Reagan
Diplomacy - Visit of Ronald Reagan

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

18
Diplomacia - Visita do Presidente cipriota<br>Diplomacy - Visit of the President of Cyprus
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente cipriota
Diplomacy - Visit of the President of Cyprus

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

19
Diplomacia - Visita do Presidente Italiano<br>Diplomacy - Visit of the Italian President
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente Italiano
Diplomacy - Visit of the Italian President

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

20
Diplomacia - Casa de Portugal<br>Diplomacy - House of Portugal
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Casa de Portugal
Diplomacy - House of Portugal

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.623  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (2.489)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1954  (911)
 2. 1954đến1966  (279)
 3. 1967đến1979  (227)
 4. 1980đến1993  (1.514)
 5. Sau 1993  (148)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.489)
 2. Portuguese  (1.537)
 3. Spanish  (51)
 4. Hungarian  (4)
 5. Italian  (2)
 6. Greek  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Acácio Franco
 2. Alberto Frias
 3. Alfredo Cunha
 4. Alexander, William
 5. Acário Franco

theo chủ đề:

 1. lisboa
 2. lisbona
 3. lisbon
 4. lissabon
 5. lisbonne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...