skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 287  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jihad vs. McWorld : How the planet is both falling aprart and coming together and what this means for demoracy

Barber Benjamin R.

N.Y : Times book, 1995 - (909.82 BAR 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The past as history : national identity and historical consciousness in Modern Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The past as history : national identity and historical consciousness in Modern Europe

Berger Stefan.; Conrad Christoph

Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2015. - (940.072 BER 2015) - ISBN9780230500099 (hbk. : alk. paper);ISBN9781137414090 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
A civil republic : beyond capitalism and nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A civil republic : beyond capitalism and nationalism

Bruyn Severyn Ten Haut

Bloomfield, CT : Kumarian Press, c2005. - (300 BRU 2005) - ISBN1565491998 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Women’s Position in Vietnam - A Critical Literature Review
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women’s Position in Vietnam - A Critical Literature Review

Bui, Thu Huong

Bui, T. H. (2018). Women’s Position in Vietnam - A Critical Literature Review. Journal of Social Sciences and Humanities, Vol 4, No 5 (2018) 611-626; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64532

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The awakening of American nationalism, 1815-1828

Dangerfield George

New York : Harper & Row, c1965. - (973.5 DAN 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The German nation and Martin Luther

Dickens A. G.

London : Edward Arnold, 1974 - (943 DIC 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> german Nation and Martin luther

Dickens A.G.

London : Edward Arnold , 1974

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The rise of nationalism in Vietnam, 1900-1941

Duiker William J.

Ithaca : Cornell University Press, 1976. - (320.9597 DUI 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Histories of the modern Middle East : new directions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Histories of the modern Middle East : new directions

Erdem Y. Hakan; Gershoni I; Wok�ock Ursula

Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, c2002. - (956 HIS 2002) - ISBN1588260496 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exit from communism

Graubard Stephen Richards

New Brunswick, N.J., U.S.A. : Transaction Publishers, c1993. - (335.43 EXI 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Radical Equality : Ambedkar, Gandhi, and the Risk of Democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radical Equality : Ambedkar, Gandhi, and the Risk of Democracy

Kumar Aishwary

Stanford, California : Stanford University Press, [2015] - (954.035 KUM 2015) - ISBN9780804791953 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Sri Lanka : the invention of enmity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sri Lanka : the invention of enmity

Little David

Washington, D.C. : United States Institute of Peace Press, 1994. - (954.9303 LIT 1994) - ISBN1878379151 (alk. paper) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Thought and behaviour in modern Japanese politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thought and behaviour in modern Japanese politics

Maruyama Masao; Morris Ivan I

London ; New York : Oxford University Press, c1969. - (320.952 MAR 1969) - ISBN1597400831;ISBN9781597400831

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
The Vietnam War : a documentary reader
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Vietnam War : a documentary reader

Miller Edward Garvey editor

Hoboken : John Wiley and Sons, Inc., 2015. - (959.7043 VIE 2015) - ISBN9781405196772 (cloth);ISBN9781405196789 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
An anticlassical political-economic analysis : a vision for the next century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An anticlassical political-economic analysis : a vision for the next century

Murakami Yasusuke

Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1996 - (330 MUR 1996) - ISBN0804726469 (cloth : aid-free paper);ISBN9780804726467

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
The postcolonial studies dictionary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The postcolonial studies dictionary

Nayar Pramod K.

Chichester, West Suxxex, UK ; Malden, MA, USA : Wiley, 2015. - (PN56.P555 N38 2015) - ISBN9781118781050 (hardback);ISBN9781118781043 (paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
State and nation in South Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and nation in South Asia

Rajagopalan Swarna

Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, 2001 - (323.1 RAJ 2001) - ISBN1555879675 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
The age of nationalism and reform, 1850-1890.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The age of nationalism and reform, 1850-1890.

Rich Norman.

New York : Norton, [1970] - (940.2 RIC 1970) - ISBN0393099024(pbk)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
19
Administrative and urban planning in Thang Long - Hanoi from 11th - 14th centuries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Administrative and urban planning in Thang Long - Hanoi from 11th - 14th centuries

Vu Van Quan, Vu Duong Luan

Vu V. Q., Vu D. L. (2007). Administrative and urban planning in Thang Long - Hanoi from 11th - 14th centuries. VNU Journal of Science: Education Research. 23, 5E, 39-52.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57880

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking History Reframing Identity Memory Generations and the Dynamics of National Identity in Poland

Wangler Alexandra

Springer; 2012 - (305.8)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 287  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1973  (13)
 2. 1973đến1987  (11)
 3. 1988đến1997  (33)
 4. 1998đến2007  (74)
 5. Sau 2007  (145)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (282)
 2. Tạp chí  (3)
 3. Bài báo  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo DDC 

 1. Economics  (1)
 2. Social sciences  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Miller Edward Garvey
 2. Maruyama Masao
 3. Kumar Aishwary
 4. Dangerfield George
 5. Berger Stefan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...