skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 353  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two examples of the user interface of the EMMA software

A. Goesmann ; B. Linke ; D. Bartels ; M. Dondrup ; L. Krause ; H. Neuweger ; S. Oehm ; T. Paczian ; A. Wilke ; F. Meyer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.4989

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two examples of the user interface of the EMMA software

A. Goesmann ; B. Linke ; D. Bartels ; M. Dondrup ; L. Krause ; H. Neuweger ; S. Oehm ; T. Paczian ; A. Wilke ; F. Meyer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.4989.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4989

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Newspapers Re-Issued: Developing a custom IIIF based newspaper viewer at the University of Maryland Libraries

Abdul Rasheed, Mohamed Mohideen ; Eichman, Peter ; Westgard, Joshua ; Dohe, Kate ; Tai, Xiaoyu ; Wallberg, Ben

DOI: 10.13016/M21847

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

TypeShift: A User Interface for Visualizing the Typing Process

Adam Goodkind

DOI: 10.21985/N2M99M

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Powering Open Academic Infrastructure with Figshare

Alan Hyndman ; Natasha Punia ; Adrian Harja

DOI: 10.6084/m9.figshare.5422855

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Powering Open Academic Infrastructure with Figshare

Alan Hyndman ; Natasha Punia ; Adrian Harja

DOI: 10.6084/m9.figshare.5422855.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5422855

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of the VAMPIRE processing pipeline

Albert Hsiao ; Trey Ideker ; Jerrold M. Olefsky ; Shankar Subramaniam

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5034

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of the VAMPIRE processing pipeline

Albert Hsiao ; Trey Ideker ; Jerrold M. Olefsky ; Shankar Subramaniam

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5034.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5034

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

LINCS Data Portal: Unified interface to search, query, explore, analyze, and download LINCS data

Amar Koleti ; Raymond Terryn ; Vasileios Stathias ; Caty Chung ; Daniel Cooper ; John P Turner ; Dušica Vidović ; Michele Forlin ; Tanya Kelley ; Afoma C Umeano ; Christopher Mader ; Avi Ma’ayan ; Mario Medvedovic ; Stephan Schürer

DOI: 10.6084/m9.figshare.4962704.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4962704

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

SeedMe2: Data sharing building blocks

Amit Chourasia ; David Nadeau ; John Moreland ; Dmitry Mishin ; Michael Norman

DOI: 10.6084/m9.figshare.4519007.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4519007

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

SeedMe2: Data sharing building blocks

Amit Chourasia ; David Nadeau ; John Moreland ; Dmitry Mishin ; Michael Norman

DOI: 10.6084/m9.figshare.4519007

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

SeedMe: Data Sharing Building Blocks

Amit Chourasia ; David R. Nadeau ; Michael L. Norman

DOI: 10.6084/m9.figshare.5497510.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5497510

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobilizing taxonomic data: the importance of user-centered design

Andrea Thomer ; Michael B. Twidale ; Jinlong Guo ; Roger A. Burks ; Matthew Yoder

DOI: 10.6084/m9.figshare.3180100

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobilizing taxonomic data: the importance of user-centered design

Andrea Thomer ; Michael B. Twidale ; Jinlong Guo ; Roger A. Burks ; Matthew Yoder

DOI: 10.6084/m9.figshare.3180100.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3180100

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface (top) to select the desired glycoform for each gycosylation site

Andreas Bohne-Lang ; Claus-Wilhelm von der Lieth

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.35814

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface (top) to select the desired glycoform for each gycosylation site

Andreas Bohne-Lang ; Claus-Wilhelm von der Lieth

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.35814.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.35814

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface of GoPubMed

Andreas Doms ; Michael Schroeder

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5069

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface of GoPubMed

Andreas Doms ; Michael Schroeder

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5069.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5069

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A) The graphical user interface of wiff2dta in directory-mode

Andreas M Boehm ; Robert P Galvin ; Albert Sickmann

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.2827.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.2827

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A) The graphical user interface of wiff2dta in directory-mode

Andreas M Boehm ; Robert P Galvin ; Albert Sickmann

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.2827

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 353  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (2)
 2. 2009đến2010  (5)
 3. 2011đến2012  (237)
 4. 2013đến2015  (15)
 5. Sau 2015  (69)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (62)
 2. French  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Matthew I Kim
 2. Kevin B Johnson
 3. David Honys
 4. Patrik Hovanec
 5. Nikoleta Dupl'áková

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...