skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 401.613  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for control of a computer

1miller, Michael Stephen ; Hunter, Wesley Gene

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for synchronously providing conflict processing for information managing unit by hardware/software interface system

A. B. Shaa ; V. J. Jehafry ; I. Hudis ; L. Nowic

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guide of effective content: execution of task and structural content

A. Bara

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synchronisation in UMTS terrestrial radio access network (UTRAN)

A. Bergstren

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel design of a PET scanner dedicated to brain research

A Braem

Physics in Medicine and Biology, 2004, Vol.49(12), pp.2547-2562 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9155 ; E-ISSN: 1361-6560 ; DOI: 10.1088/0031-9155/49/12/006

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asynchronous data binding

A. Caza ; S. P. Burke

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generating network service models

A, Chandrasekhar ; Anburose, Nirmal

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a computer assisted gantry system for gaining rapid and accurate calyceal access during percutaneous nephrolithotomy

A. D. Zarrabi ; J. P. Conradie ; C. F. Heyns ; C. Scheffer ; K. Schreve

International Brazilian Journal of Urology, 01 December 2010, Vol.36(6), pp.738-748 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1677-5538 ; E-ISSN: 1677-6119 ; DOI: 10.1590/S1677-55382010000600013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for displaying information on screen of user interface device under control of digital audio playback device

A. Dasgupta

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for displaying information on screen of user interface device under control of digital audio playback device

A. Dasgupta

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PORTABLE TOUCH SCREEN DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR USING EMOJI CHARACTERS

A ; EC ; SJ

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface

A. Hannay

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface

A. Hannay

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positioning of areas displayed on user interface

A. Jarczyk ; B. Otto

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic staircase system

A. Jasilla ; T. Hirvonen

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent human/computer interface system

A. Macaulay

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR STORING, TRANSMITTING AND RETRIEVING GRAPHICAL AND TABULAR DATA

A. Martin Rozmanith ; Anthony I Rozmanith ; Gabor F. Fulop ; Neil Berenson ; Egon Stephen Fabian ; Ted R Trilling

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for roaming using dual mode/band equipment including SIM cards

A. Morne

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for roaming asing dual mode/band equipment including SIM cards

A. Morne

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modelling the thermal impact of a discrete vessel tree

A N T J Kotte

Physics in Medicine and Biology, 1999, Vol.44(1), pp.57-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9155 ; E-ISSN: 1361-6560 ; DOI: 10.1088/0031-9155/44/1/006

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 401.613  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11.814)
 2. Toàn văn trực tuyến (397.745)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (39)
 2. 1980đến1989  (1.299)
 3. 1990đến1999  (15.359)
 4. 2000đến2010  (130.811)
 5. Sau 2010  (254.067)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (378.486)
 2. French  (76.848)
 3. Chinese  (72.789)
 4. German  (39.127)
 5. Korean  (20.496)
 6. Japanese  (6.430)
 7. Spanish  (2.550)
 8. Russian  (2.005)
 9. Portuguese  (1.219)
 10. Norwegian  (333)
 11. Danish  (319)
 12. Finnish  (196)
 13. Italian  (117)
 14. Hebrew  (101)
 15. Polish  (89)
 16. Dutch  (80)
 17. Turkish  (56)
 18. Romanian  (51)
 19. Czech  (50)
 20. Ukrainian  (47)
 21. Hungarian  (28)
 22. Greek  (14)
 23. Persian  (5)
 24. Arabic  (4)
 25. Icelandic  (1)
 26. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jesse Clay Satterfield
 2. Aaltonen, Antti
 3. Abbassian, Fereidoun
 4. Liu, Yingfei
 5. Jensen M. Harris

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...