skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Post-Communist Transformation xóa Cơ sở dữ liệu: CEEOL Books xóa Chủ đề: Special Historiographies xóa Tác giả/ người sáng tác: Micu, Gabriel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Basarabia, România şi Geopolitica Marilor Puteri
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basarabia, România şi Geopolitica Marilor Puteri

Micu, Gabriel; Musteaţă, Sergiu (Editor)

Monografii ANTIM

ISBN: 9789975512213 ; ISBN: 9975512216

Toàn văn sẵn có

2
Two Decades of Development in Post-Soviet States: Successes and Failures
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two Decades of Development in Post-Soviet States: Successes and Failures

Walker, Edward W ; Coadă, Ludmila ; Chebotaryov, Andrey ; Matsaberidze, Malkhaz ; Dzhuraev, Shairbek ; Tsereteli, Ivane ; Micu, Gabriel ; Baidaus, Eduard ; Ciuciu, Ciprian ; Abasov, Seyidabas Oglu ; Čepaitienė, Rasa ; Vardanyan, Arman ; Vardanyan-Ayvazyan, Tamara ; Musteaţă, Sergiu ; Dungaciu, Dan; Musteaţă, Sergiu (Editor)

ISBN: 9786062400736 ; ISBN: 6062400733

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (1)
  2. Romanian  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Musteaţă, Sergiu
  2. Micu, Gabriel
  3. Chebotaryov, Andrey
  4. Matsaberidze, Malkhaz
  5. Čepaitienė, Rasa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...