skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 167  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Phân loại theo LCC: D - History (general) and history of europe. xóa Chủ đề: History xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nigeria, Nationalism, and Writing History
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nigeria, Nationalism, and Writing History

Toyin Falola ; Saheed Aderinto;

E-ISBN: 9781580467087 ; E-ISBN: 1580467083

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Transnationalism, Nationalism and Australian History
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnationalism, Nationalism and Australian History

Clark, Anna ;Rees, Anne ;Simmonds, Alecia;; Clark, Anna (Editor) ; Rees, Anne (Editor) ; Simmonds, Alecia (Editor)

ISBN: 9789811050169 ; ISBN: 9811050163 ; E-ISBN: 9789811050176 ; E-ISBN: 9811050171 ; DOI: 10.1007/978-981-10-5017-6

Toàn văn sẵn có

3
Nationalism and history education: Curricula and textbooks in the United States and France
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and history education: Curricula and textbooks in the United States and France

Hutchins, Rachel D

Routledge research in international and comparative education

ISBN: 9780815381921 ; ISBN: 0815381921

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Ethnicity, Nationalism and Conflict in the South Caucasus: Nagorno-Karabakh and the Legacy of Soviet Nationalities Policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Nationalism and Conflict in the South Caucasus: Nagorno-Karabakh and the Legacy of Soviet Nationalities Policy

Geukjian, Ohannes

ISBN10: 1409436306 ; ISBN13: 9781409436300 ; E-ISBN10: 1315580535 ; E-ISBN13: 9781315580531

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Irish Nationalism and the British State: From Repeal to Revolutionary Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irish Nationalism and the British State: From Repeal to Revolutionary Nationalism

Jenkins, Brian

ISBN: 9780773560055 ; ISBN: 077356005X

Toàn văn sẵn có

6
Sacred history and national identity: comparisons between early modern Wales and Brittany
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sacred history and national identity: comparisons between early modern Wales and Brittany

Jason Nice

ISBN10: 1851966234 ; ISBN13: 9781851966233 ; E-ISBN10: 1851965998 ; E-ISBN13: 9781851965991

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Alexandru D. Xenopol and the Development of Romanian Historiography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alexandru D. Xenopol and the Development of Romanian Historiography

Hiemstra, Paul A

ISBN10: 1138643726 ; ISBN13: 9781138643727 ; E-ISBN10: 1315629232 ; E-ISBN13: 9781315629230

Toàn văn không sẵn có

8
Independence Day: Myth, Symbol, and the Creation of Modern Poland
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Independence Day: Myth, Symbol, and the Creation of Modern Poland

Biskupski, Mieczys±aw B

ISBN10: 0199658811 ; ISBN13: 9780199658817 ; E-ISBN10: 0191633402 ; E-ISBN13: 9780191633409

Toàn văn không sẵn có

9
Arab History and the Nation-State: A Study in Modern Arab Historiography 1820-1980 Routledge Library Editions History of the Middle East 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arab History and the Nation-State: A Study in Modern Arab Historiography 1820-1980 Routledge Library Editions History of the Middle East 1

Choueiri, Youssef M.

ISBN10: 1138221384 ; ISBN13: 9781138221383 ; E-ISBN10: 1315410575 ; E-ISBN13: 9781315410579

Toàn văn không sẵn có

10
Peasant pasts history and memory in western India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peasant pasts history and memory in western India

Chaturvedi, Vinayak

E-ISBN 0520250761 ; E-ISBN 9780520250789 ; E-ISBN 9780520940598

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Post-war Laos: The Politics of Culture, History and Identity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-war Laos: The Politics of Culture, History and Identity

Pholsena, Vatthana;

E-ISBN: 9789812305602 ; E-ISBN: 9812305602

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender and Nation in Meiji Japan: Modernity, Loss, and the Doing of History

Karlin, Jason G.

E-ISBN: 9780824838270 ; DOI: 10.1515/9780824838270

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Shadowlands memory and history in post-Soviet Estonia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shadowlands memory and history in post-Soviet Estonia

Wulf, Meike

E-ISBN 9781785330735 ; E-ISBN 9781785330742

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
History Wars and the Classroom: Global Perspectives. Studies in the History of Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

History Wars and the Classroom: Global Perspectives. Studies in the History of Education

Taylor, Tony, Ed ; Guyver, Robert, Ed

ISBN: 9781617355271 ; ISBN: 1617355275

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Thinking History Globally
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thinking History Globally

Olstein, Diego

E-ISBN: 9781137318145 E-ISBN: 1137318147 DOI: 10.1057/9781137318145 ISBN: 9780230361027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The Sacred Routes of Uyghur History
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sacred Routes of Uyghur History

Thum, Rian

ISBN: 9780674598553 ; E-ISBN: 9780674736238

Toàn văn không sẵn có

17
Writing Ghana, Imagining Africa - Nation and African Modernity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writing Ghana, Imagining Africa - Nation and African Modernity

Korang, Kwaku Larbi

ISBN: 9781580461467 ; E-ISBN: 9781580466257

Toàn văn sẵn có

18
Post-colonial national identity in the Philippines: celebrating the centennial of independence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-colonial national identity in the Philippines: celebrating the centennial of independence

Bankoff, Greg ; Weekley, Kathleen

ISBN: 0754618714 ; ISBN: 9780754618713

Toàn văn không sẵn có

19
The German patient crisis and recovery in postwar culture (social history, popular culture, and politics in Germany).
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The German patient crisis and recovery in postwar culture (social history, popular culture, and politics in Germany).

Jennifer M. Kapczynski

E-ISBN 0472070525 ; E-ISBN 0472050524 ; E-ISBN 0472025279 ; E-ISBN 9780472070527 ; E-ISBN 9780472050529 ; E-ISBN 9780472025275

Toàn văn sẵn có

20
Across cultural borders historiography in global perspective.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Across cultural borders historiography in global perspective.

Fuchs, Eckhardt ;Stuchtey, Benedikt;

E-ISBN 0742517675 ; E-ISBN 0742517683 ; E-ISBN 9780742517677 ; E-ISBN 9780742517684

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 167  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (81)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (6)
 2. 1995đến2001  (17)
 3. 2002đến2007  (41)
 4. 2008đến2014  (71)
 5. Sau 2014  (32)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (15)
 2. Italian  (1)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Berger, Stefan
 2. Iriye, Akira
 3. Clark, Anna
 4. Conrad, Sebastian
 5. Tucker, Aviezer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...