skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Society xóa JSTOR Archival Journals xóa Chủ đề: Women'S Studies xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: History xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and Provincial Society in the Ottoman Empire: Mosul, 1540-1834

Singer, Amy

International Journal of Middle East Studies, Vol.31(2), pp.300-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mothers of the Nation: Women, Families, and Nationalism in Twentieth-Century Europe (review)

Massino, Jill

Journal of the history of sexuality, 2011, Vol.20(2), pp.382-387 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1043-4070 ; E-ISSN: 1535-3605 ; DOI: 10.1353/sex.2011.0015

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measured Excess: Status, Gender, and Consumer Nationalism in South Korea

Seung-Kyung, Kim

The Journal of Asian Studies, Vol.61(1), pp.278-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE JOURNAL OF ASIAN STUDIES

Kang, Xiaofei

The Journal of Asian Studies, Nov 2006, Vol.65(4), pp.811-812 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.1017/S0021911806001690

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frantz Fanon: A Life

Osei-Nyame, Kwadwo

Research in African Literatures, Vol.35(2), pp.200-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00345210 ; E-ISSN: 15272044

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A critique of recent writings on ethnicity and nationalism

Onwudiwe, Ebere

Research in African Literatures, Vol.32(3), pp.213-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00345210 ; E-ISSN: 15272044

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (1)
 2. 2001đến2001  (1)
 3. 2002đến2003  (1)
 4. 2004đến2006  (2)
 5. Sau 2006  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jill Massino
 2. Singer, A
 3. Amy Singer
 4. Osei-Nyame, Kwadwo
 5. Massino, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...