skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Erard, S xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging the Gap Between Geographical Information Systems and Planetary Virtual Observatory

Minin, M ; Rossi, A ; Unnithan, V ; Marmo, C ; Walter, S ; Demleitner, M ; Cecconi, B ; Erard, S ; Hare, T

Earth and Space Science, Mar 2019, Vol.6(3), pp.515-526 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2335084 ; DOI: 10.1029/2018EA000405

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VESPA: A community-driven Virtual Observatory in Planetary Science

Erard, S ; Cecconi, B ; Le Sidaner, P ; Rossi, A.P ; Capria, M.T ; Schmitt, B ; Génot, V ; André, N ; Vandaele, A.C ; Scherf, M ; Hueso, R ; Määttänen, A ; Thuillot, W ; Carry, B ; Achilleos, N

Planetary and Space Science, January 2018, Vol.150, pp.65-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0633 ; E-ISSN: 1873-5088 ; DOI: 10.1016/j.pss.2017.05.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EPN-TAP protocol for the Planetary Science Virtual Observatory

Erard, S ; Cecconi, B ; Le Sidaner, P ; Berthier, J ; Henry, F ; Molinaro, M ; Giardino, M ; Bourrel, N ; André, N ; Gangloff, M ; Jacquey, C ; Topf, F; Institut De Mécanique Céleste Et De Calcul Des Éphémérides, Observatoire De Paris (Editor)

Astronomy and Computing, 2014, Vol.7, pp.52-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2014.07.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Erard, S
  2. Le Sidaner, P.
  3. Cecconi, B.
  4. Marmo, C.
  5. Gangloff, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...