skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Nhan đề tạp chí: The Lancet xóa Chủ đề: Cardiovascular Diseases xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The need for controlled studies of the effects of meal frequency on health

Mattson, Mark P

The Lancet, 2005, Vol.365(9475), pp.1978-1980 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66667-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cardiovascular risk factors after antenatal exposure to betamethasone: 30-year follow-up of a randomised controlled trial

Dalziel, Stuart R. ; Walker, Natalie K. ; Parag, Varsha ; Mantell, Colin ; Rea, Harold H. ; Rodgers, Anthony ; Harding, Jane E.

The Lancet, May 28, 2005, Vol.365(9474), p.1856(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of obesity in patients with coronary artery disease

Garvey, J ; Mcnicholas, Wt

The Lancet, 2006, Vol.368(9548), pp.1645-1645 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(06)69684-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rodgers, Anthony
  2. Rea, Harold H.
  3. Mattson, MP
  4. Schooling, C.M.
  5. Romero-Corral, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...