skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Phân loại theo LCC: D - History (general) and history of europe. xóa Chủ đề: Europa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Conceptual history in the European space
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptual history in the European space

Steinmetz, Willibald ;Freeden, Michael ;Fernández-Sebastián, Javier;

E-ISBN 1785334832 ; E-ISBN 9781785334825

Toàn văn không sẵn có

2
Race, Science, and the Nation: Reconstructing the Ancient Past in Britain, France and Germany Routledge studies in cultural history v. 21.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, Science, and the Nation: Reconstructing the Ancient Past in Britain, France and Germany Routledge studies in cultural history v. 21.

Manias, Chris

ISBN10: 0415832993 ; ISBN13: 9780415832991 ; E-ISBN10: 020348973X ; E-ISBN13: 9780203489734

Toàn văn sẵn có

3
The Uses of the Middle Ages in Modern European States: History, Nationhood and the Search for Origins
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Uses of the Middle Ages in Modern European States: History, Nationhood and the Search for Origins

Evans, R.J.W.; Marchal, Guy P.;; Evans, R. ; Marchal, Guy

ISBN: 978-1-349-36602-6 ; E-ISBN: 978-0-230-28310-7 ; DOI: 10.1057/9780230283107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Nationalizing the Past : Historians as Nation Builders in Modern Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalizing the Past : Historians as Nation Builders in Modern Europe

Berger, Stefan, Professor; Lorenz, Chris

E-ISBN: 9780230292505 E-ISBN: 023029250X DOI: 10.1057/9780230292505 ISBN: 9780230237926

Toàn văn sẵn có

5
The nazi genocide of the Roma reassessment and commemoration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The nazi genocide of the Roma reassessment and commemoration

Weiss-Wendt, Anton

E-ISBN 9780857458421 ; E-ISBN 9780857458438

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Relocating Modern Science : Circulation and the Construction of Knowledge in South Asia and Europe, 1650-1900
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relocating Modern Science : Circulation and the Construction of Knowledge in South Asia and Europe, 1650-1900

Raj, Kapil

E-ISBN: 9780230625310 E-ISBN: 0230625312 DOI: 10.1057/9780230625310 ISBN: 9780230238503 ISBN: 9780230507081

Toàn văn sẵn có

7
Engaging Colonial Knowledge : Reading European Archives in World History
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engaging Colonial Knowledge : Reading European Archives in World History

Roque, Ricardo ; Wagner, Kim;; Roque, Ricardo ; Wagner, Kim A., Dr

E-ISBN: 9780230360075 E-ISBN: 0230360076 DOI: 10.1057/9780230360075 ISBN: 9780230241985

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2010  (1)
 3. 2011đến2012  (2)
 4. 2013đến2015  (2)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wagner, Kim A., Dr
 2. Evans, R.J.W.
 3. Freeden, Michael
 4. Marchal, Guy P.
 5. Roque, Ricardo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...