skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: ACM International Conference Proceeding Series xóa Tác giả/ người sáng tác: Raisamo, Roope xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimodal interaction with speech and physical touch interface in a media center application

Turunen, Markku ; Kallinen, Aleksi ; Sànchez, Ivàn ; Riekki, Jukka ; Hella, Juho ; Olsson, Thomas ; Melto, Aleksi ; Rajaniemi, Juha-Pekka ; Hakulinen, Jaakko ; Mäkinen, Erno ; Valkama, Pellervo ; Miettinen, Toni ; Pyykkönen, Mikko ; Saloranta, Timo ; Gilman, Ekaterina ; Raisamo, Roope

Proceedings of the International Conference on advances in computer enterntainment technology, 29 October 2009, pp.19-26

ISBN: 9781605588643 ; ISBN: 1605588644 ; DOI: 10.1145/1690388.1690392

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haptic interaction becomes mainstream

Raisamo, Roope

Proceedings of the 20th Conference on l'interaction homme-machine, 02 September 2008, pp.25-26

ISBN: 9781605582856 ; ISBN: 1605582859 ; DOI: 10.1145/1512714.1512719

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feedback for Smooth Pursuit Gaze Tracking Based Control

Kangas, Jari ; Špakov, Oleg ; Isokoski, Poika ; Akkil, Deepak ; Rantala, Jussi ; Raisamo, Roope

Proceedings of the 7th Augmented Human International Conference 2016, 25 February 2016, pp.1-8

ISBN: 9781450336802 ; ISBN: 1450336809 ; DOI: 10.1145/2875194.2875209

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of HeadTurn: An Interaction Technique Using the Gaze and Head Turns

Nukarinen, Tomi ; Kangas, Jari ; Špakov, Oleg ; Isokoski, Poika ; Akkil, Deepak ; Rantala, Jussi ; Raisamo, Roope

Proceedings of the 9th Nordic Conference on human-computer interaction, 23 October 2016, pp.1-8

ISBN: 9781450347631 ; ISBN: 1450347630 ; DOI: 10.1145/2971485.2971490

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiences on a multimodal information kiosk with an interactive agent

Mäkinen, Erno ; Patomäki, Saija ; Raisamo, Roope

Proceedings of the second Nordic conference on human-computer interaction, 19 October 2002, pp.275-278

ISBN: 1581136161 ; ISBN: 9781581136166 ; DOI: 10.1145/572020.572064

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User experience and expectations of haptic feedback in in-car interaction

Väänänen-Vainio-Mattila, Kaisa ; Heikkinen, Jani ; Farooq, Ahmed ; Evreinov, Grigori ; Mäkinen, Erno ; Raisamo, Roope

Proceedings of the 13th International Conference on mobile and ubiquitous multimedia, 25 November 2014, pp.248-251

ISBN: 9781450333047 ; ISBN: 1450333044 ; DOI: 10.1145/2677972.2677996

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Expectations of Everyday Gaze Interaction on Smartglasses

Akkil, Deepak ; Lucero, Andrés ; Kangas, Jari ; Jokela, Tero ; Salmimaa, Marja ; Raisamo, Roope

Proceedings of the 9th Nordic Conference on human-computer interaction, 23 October 2016, pp.1-10

ISBN: 9781450347631 ; ISBN: 1450347630 ; DOI: 10.1145/2971485.2971496

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quikwriting as a multi-device text entry method

Isokoski, Poika ; Raisamo, Roope

Proceedings of the third Nordic conference on human-computer interaction, 23 October 2004, pp.105-108

ISBN: 1581138571 ; ISBN: 9781581138573 ; DOI: 10.1145/1028014.1028031

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Directional cueing of gaze with a vibrotactile headband

Rantala, Jussi ; Kangas, Jari ; Raisamo, Roope

Proceedings of the 8th Augmented Human International Conference, 16 March 2017, pp.1-7

ISBN: 9781450348355 ; ISBN: 1450348351 ; DOI: 10.1145/3041164.3041176

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facial expression classification based on local spatiotemporal edge and texture descriptors

Gizatdinova, Yulia ; Surakka, Veikko ; Zhao, Guoying ; Mäkinen, Erno ; Raisamo, Roope

Proceedings of the 7th International Conference on methods and techniques in behavioral research, 24 August 2010, pp.1-4

ISBN: 9781605589268 ; ISBN: 1605589268 ; DOI: 10.1145/1931344.1931365

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (1)
 2. 2004đến2007  (1)
 3. 2008đến2008  (1)
 4. 2009đến2010  (2)
 5. Sau 2010  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Raisamo, R.
 2. Raisamo, Roope
 3. Mäkinen, E.
 4. Mäkinen, Erno
 5. Kangas, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...