skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 73  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Archaeologies of Internment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archaeologies of Internment

Hummler, M;; Myers, Adrian ; Moshenska, Gabriel

ISBN: 978-1-4419-9665-7 ; E-ISBN: 978-1-4419-9666-4 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-9666-4

Toàn văn sẵn có

2
Assessing Burma's ceasefire accords
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing Burma's ceasefire accords

Zaw Oo

E-ISBN 9789812304957 ; E-ISBN 9789812304964 ; E-ISBN 9812304959 ; Series ISSN 15471349 ; Series ISSN 15471330

Toàn văn sẵn có

3
Brookings papers on economic activity fall 2008
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brookings papers on economic activity fall 2008

Elmendorf, Douglas W

E-ISBN 081570299X ; E-ISBN 9780815702993 ; E-ISBN 9780815703501 ; Series ISSN 00072303

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Canadian literature.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canadian literature.

Hammill,Faye

E-ISBN 074862161X ; E-ISBN 9780748621613 ; E-ISBN 9780748621620 ; E-ISBN 9780748629527

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Civil society in Burma the development of democracy amidst conflict
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil society in Burma the development of democracy amidst conflict

South, Ashley

E-ISBN 9789812309044 ; E-ISBN 9789812309051 ; E-ISBN 9812309047 ; Series ISSN 15471349 ; Series ISSN 15471330

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Collaborating to Meet Language Challenges in Indigenous Mathematics Classrooms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborating to Meet Language Challenges in Indigenous Mathematics Classrooms

Meaney, Tamsin ; Trinick, Tony ; Fairhall, Uenuku

ISBN: 978-94-007-1993-4 ; E-ISBN: 978-94-007-1994-1 ; DOI: 10.1007/978-94-007-1994-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Commercial Republicanism in the Dutch Golden Age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commercial Republicanism in the Dutch Golden Age

Weststeijn, Arthur

ISBN: 9789004221390 ; ISBN: 9789004221406

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Discrimination Law: Historical and Theoretical Frameworks

Carlson, Laura

Brill Research Perspectives in Comparative Discrimination Law, November 2017, Vol.1(1), pp.1-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2452-2023 ; E-ISSN: 2452-2031 ; DOI: 10.1163/24522031-12340001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Concepts in Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concepts in Law

Hage, Jaap C. ;Von Der Pfordten, Dietmar ;Schauer, Frederick;; Hage, Jaap ; Pfordten, Dietmar

Series ISSN: 1572-4395 ; ISBN: 978-90-481-2981-2 ; E-ISBN: 978-90-481-2982-9 ; DOI: 10.1007/978-90-481-2982-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Conspiracy, politics, and a disorderly border the struggle to comprehend insurgency in Thailand's deep south
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conspiracy, politics, and a disorderly border the struggle to comprehend insurgency in Thailand's deep south

Askew, Marc

E-ISBN 9789812304643 ; E-ISBN 9789812304650 ; E-ISBN 9812304649 ; Series ISSN 15471330

Toàn văn sẵn có

11
Coping With the Gods
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coping With the Gods

Versnel, H. S.

ISBN: 9789004204904 ; ISBN: 9789004210905

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Electrochemical process simulation III 3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrochemical process simulation III 3

Brebbia, C. A. ;Adey, R. A.;

E-ISBN 9781845641924 ; E-ISBN 9781845643690 ; Series ISSN 17464471 ; Series ISSN 17433533

Toàn văn không sẵn có

13
End-user privacy in human-computer interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-user privacy in human-computer interaction

Iachello, Giovanni

E-ISBN 1601980760 ; E-ISBN 9781601980762 ; E-ISBN 9781601980779

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Field Theoretic Method in Phase Transformations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Field Theoretic Method in Phase Transformations

Umantsev, Alexander

Series ISSN: 0075-8450 ; ISBN: 978-1-4614-1486-5 ; E-ISBN: 978-1-4614-1487-2 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-1487-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Finance & development, December 2010.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, December 2010.

International Monetary Fund

E-ISBN 1451922353 ; E-ISBN 9781451922356 ; E-ISBN 9781455215348 ; E-ISBN 9781455280933

Toàn văn không sẵn có

16
Finance & development, June 2010
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, June 2010

International Monetary Fund

E-ISBN 1451922272 ; E-ISBN 9781451922271 ; E-ISBN 9781452730547 ; E-ISBN 9781452764849

Toàn văn không sẵn có

17
Finance & development, March 2012.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, March 2012.

International Monetary Fund

E-ISBN 1451922140 ; E-ISBN 9781451922141 ; E-ISBN 9781463977054 ; E-ISBN 9781463944254

Toàn văn không sẵn có

18
Finance & development, September 2010
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, September 2010

International Monetary Fund

E-ISBN 1451922310 ; E-ISBN 9781451922318 ; E-ISBN 9781455246564 ; E-ISBN 9781455253586

Toàn văn không sẵn có

19
Forensic science in court challenges in the twenty-first century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forensic science in court challenges in the twenty-first century

Shelton, Donald E

E-ISBN 9781442201873 ; E-ISBN 9781442201880 ; E-ISBN 9781442201897

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Framing security agendas U.S. counterterrorist policies and Southeast Asian responses
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framing security agendas U.S. counterterrorist policies and Southeast Asian responses

Foot, Rosemary

E-ISBN 9789812308665 ; E-ISBN 9789812308672 ; E-ISBN 9812308660 ; Series ISSN 15471349 ; Series ISSN 15471330

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 73  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (46)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (13)
 2. 2008đến2009  (13)
 3. 2010đến2011  (22)
 4. 2012đến2014  (17)
 5. Sau 2014  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (4)
 2. Arabic  (4)
 3. Chinese  (2)
 4. French  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. East-West Center Washington Staff
 2. Singh, Daljit
 3. Institute of Southeast Asian Studies Staff
 4. Mattern, Friedemann
 5. Kittler, Josef

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...