skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 82  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Object Oriented Programming xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A framework for using OO mapping methods to rapidly configure ERP systems

Arinze, Bay ; Anandarajan, Murugan

Communications of the ACM, 01 February 2003, Vol.46(2), pp.61-65 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/606272.606274

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A geometric modeling and animation system for virtual reality

Green, Mark ; Halliday, Sean

Communications of the ACM, 01 May 1996, Vol.39(5), pp.46-53 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/229459.229465

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A research typology for object-oriented analysis and design

Monarchi, David ; Puhr, Gretchen

Communications of the ACM, 01 September 1992, Vol.35(9), pp.35-47 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/130994.130995

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ada 9X: a technical summary. (Technical)

Taft, S. Tucker

Communications of the ACM, Nov, 1992, Vol.35(11), p.77(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive object-oriented programming using graph-based customization

Lieberherr, Karl J. ; Silva - Lepe, Ignacio ; Xiao, Cun

Communications of the ACM, May, 1994, Vol.37(5), p.94(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An object-oriented requirements specification method

Bailin, Sidney C.

Communications of the ACM, May, 1989, Vol.32(5), p.608(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An overview of Motorola's PowerPC simulator family

Anderson, William

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jun 1994, Vol.37(6), p.64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyzing the role of aspects in software design

Díaz Pace, J ; Campo, Marcelo

Communications of the ACM, 01 October 2001, Vol.44(10), pp.66-73 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/383845.383859

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aspect-oriented programming: Introduction

Elrad, Tzilla ; Filman, Robert ; Bader, Atef

Communications of the ACM, 01 October 2001, Vol.44(10), pp.29-32 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/383845.383853

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Class management for software communities. (object-oriented programming techniques)

Gibbs, Simon ; Tsichritzis, Dennis ; Casais, Eduardo ; Nierstrasz, Oscar ; Pintado, Xavier

Communications of the ACM, Sept, 1990, Vol.33(9), p.90(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Component-based enterprise frameworks

Larsen, Grant

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 2000, Vol.43(10), pp.24-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPONENT-BASED FRAMEWORKS FOR E-COMMERCE.(Technology Information)

Fingar, Peter

Communications of the ACM, Oct, 2000, Vol.43(10), p.61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Component-oriented software development

Nierstrasz, Oscar ; Gibbs, Simon ; Tsichritzis, Dennis

Communications of the ACM, 01 September 1992, Vol.35(9), pp.160-165 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/130994.131005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Countdown to success: dynamic objects, GBB and RADARSTAT-1. (includes related article on scheduling effort)

Corkill, Daniel D.

Communications of the ACM, May, 1997, Vol.40(5), p.48(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creative chaos in high-performance teams: an experience report. (ARINC Research Corp.'s Software Reusability Department uses object technology to create libraries of reusable software components) (Project Organization and Management special section)

Hyman, Risa B.

Communications of the ACM, Oct, 1993, Vol.36(10), p.56(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design for testability in object-oriented systems

Binder, Robert

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 1994, p.87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design for testability in object-oriented systems

Binder, Robert

Communications of the ACM, 01 September 1994, Vol.37(9), pp.87-101 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/182987.184077

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design patterns for managing product life cycle information

Främling, Kary ; Ala-Risku, Timo ; Kärkkäinen, Mikko ; Holmström, Jan

Communications of the ACM, 01 June 2007, Vol.50(6), pp.75-79 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1247001.1247009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design, retrieval, and assembly in component-based software development

Vitharana, Padmal ; Zahedi, Fatemah ; Jain, Hemant

Communications of the ACM, 01 November 2003, Vol.46(11), pp.97-102 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/948383.948387

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing and implementing <italic>Choices</italic>: an object-oriented system in C++

Campbell, Roy ; Islam, Nayeem ; Raila, David ; Madany, Peter

Communications of the ACM, 01 September 1993, Vol.36(9), pp.117-126 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/162685.162717

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 82  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (8)
 2. 1991đến1993  (14)
 3. 1994đến1996  (25)
 4. 1997đến2000  (26)
 5. Sau 2000  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fayad, Mohamed E.
 2. Fayad, Mohamed
 3. Elrad, Tzilla
 4. Tsichritzis, Dennis
 5. Kobryn, Cris

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...