skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 193.242  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sau 2005 xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books Received

Journal of Democracy, 2006, Vol.17(2), p.172-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books Received

West, Mark I

Children's Literature Association Quarterly, 2006, Vol.31(4), p.383-384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-0429 ; E-ISSN: 1553-1201

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Index to Volume 60

Pacific Science, 2006, Vol.60(4), p.559-564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-8870 ; E-ISSN: 1534-6188

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Minorities and Croatian Democracy

Tatalović, Siniša

Politička Misao, 2006, Issue 5, pp.45-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3241 ; E-ISSN: 1846-8721

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nacionalne manjine i hrvatska demokracija

Tatalović, Siniša

Politička Misao, 2006, Issue 2, pp.159-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3241 ; E-ISSN: 1846-8721

Toàn văn sẵn có

6
Nier&#243;wno&#347;ci z pozycji interes&#243;w akcjonariuszy mniejszo&#347;ciowych<br>Ownership Inequalities: Protection of Minority Shareholder Rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nierówności z pozycji interesów akcjonariuszy mniejszościowych
Ownership Inequalities: Protection of Minority Shareholder Rights

Szewc-Rogalska, Alina

Gospodarka Narodowa, 2006, Vol.211(10), pp.49-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2300-5238 ; DOI: http://dx.doi.org/10.33119/GN/101453

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poles' Commitment to the Rights of Political Dissenters

Gołębiowska, Ewa

Polish Sociological Review, 2006, Vol.154(2), pp.231-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1231-1413

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority and Group Rights to Accommodate Difference: Approaches and Applications

Follesdal, Andreas

International Journal on Minority and Group Rights, 2006, Vol.13(F0020002), pp.131-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Minority and Group Rights Promote Just Stability in Non-Unitary Political Orders? A Research Agenda

Butenschon, Nils

International Journal on Minority and Group Rights, 2006, Vol.13(F0020002), pp.141-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regióny, menšiny a európska integrácia: prípadová štúdia maďarskej menšiny v košickom regióne

Malová, Darina ; Világi, Aneta

Sociológia - Slovak Sociological Review, 2006, Issue 6, pp.507-532 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-1225

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Failure of British Multiculturalism:Lessons for Europe

Fomina, Joanna

Polish Sociological Review, 2006, Vol.156(4), pp.409-424 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1231-1413

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Responding to Waldron's defence of legislatures : why New Zealand's parliament does not protect rights in hard cases.

CHARTERS, Claire

New Zealand Law Review, 2006(4), p.621-663 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1173-5864

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UK Human Rights Act at the highwater mark, or is the genie out of the bottle?

LIVERANI, Mary Rose

Law Society Journal, February 2006, Vol.44(1), p.23-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1839-5287

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can We Ever Truly Engage the Other?

Figueira, Dorothy

Interlitteraria, 2006, Vol.XI(11), pp.10-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1406-0701

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saving the Forest Through Human Rights: Indigenous Rights and Ethnic Tension in Guatemala

Ekern, Stener

International Journal on Minority and Group Rights, 2006, Vol.13(F0020002), pp.171-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights as a Mechanism for Integration in Bosnia-Herzegovina

Stokke, Hugo

International Journal on Minority and Group Rights, 2006, Vol.13(F0020002), pp.263-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Istvan Pogany, The Roma Cafe. Human Rights and the Plight of the Romani People

Pentikainen, Merja

International Journal on Minority and Group Rights, 2006, Vol.13(F0020002), pp.311-314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Constitutional Treaty: the Answer to the European Union's Quest for a Consistent Human Rights Policy?

Follesdal, Andreas

International Journal on Minority and Group Rights, 2006, Vol.13(F0020002), pp.209-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Cooperation for Group Accommodation through Minority Protection: A Review of Standard Setting and Institution Building at Regional and Global Levels

Eide, Asbjorn

International Journal on Minority and Group Rights, 2006, Vol.13(F0020002), pp.153-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Limits of Europe

Bideleux, Robert

Eurolimes, 2006, Issue 1, pp.59-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1841-9259

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 193.242  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (91.836)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (23.145)
 2. 2008đến2009  (25.483)
 3. 2010đến2011  (28.141)
 4. 2012đến2014  (43.763)
 5. Sau 2014  (72.710)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (187.208)
 2. Spanish  (1.572)
 3. French  (1.235)
 4. Portuguese  (836)
 5. German  (773)
 6. Chinese  (616)
 7. Turkish  (93)
 8. Czech  (85)
 9. Italian  (83)
 10. Norwegian  (81)
 11. Lithuanian  (77)
 12. Japanese  (56)
 13. Polish  (48)
 14. Dutch  (41)
 15. Russian  (31)
 16. Romanian  (28)
 17. Arabic  (27)
 18. Hebrew  (16)
 19. Danish  (15)
 20. Korean  (13)
 21. Slovak  (10)
 22. Hungarian  (6)
 23. Greek  (4)
 24. Malay  (4)
 25. Persian  (3)
 26. Hindi  (3)
 27. Macedonian  (2)
 28. Bengali  (1)
 29. Icelandic  (1)
 30. Finnish  (1)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bloed, Arie
 2. Drzewicki, Krzysztof
 3. Carr, Deborah
 4. Mccowan, Tristan
 5. Chang, Kiyoung

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...