skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1984 xóa Năm xuất bản: Sau 1966 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'Escoltisme, una pedagogia per a la democràcia

Franch, Joaquim

Toàn văn sẵn có

2
Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales

Medina Echavarría, José

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La oligarquía frente a la reivindicación democrática

Portocarrero, Gonzalo

Apuntes: Revista de Ciencias Sociales, 1982, Issue 12, pp.61-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0252-1865

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La oligarquía frente a la reivindicación democrática

Portocarrero, Gonzalo

Apuntes: Revista de Ciencias Sociales, 1983, Issue 12, pp.61-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0252-1865

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vargas e Prestes: uma comparação entre o trabalhismo e o comunismo no Brasil

Piozzi, Patrizia

Trans/Form/Ação, 01 January 1983, Vol.6, pp.25-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1980-539X ; DOI: 10.1590/S0101-31731983000100004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Educación y democracia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educación y democracia

Rama, Germán W.

Toàn văn sẵn có

7
El proceso de cambio en Chile: la experiencia 1965-1970
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El proceso de cambio en Chile: la experiencia 1965-1970

Molina Silva, Sergio

Toàn văn sẵn có

8
Democracia y políticas neoliberales
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracia y políticas neoliberales

Gurrieri, Adolfo

Toàn văn sẵn có

9
Bases para un programa contra la pobreza en un sistema político democrático
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bases para un programa contra la pobreza en un sistema político democrático

Molina Silva, Sergio

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La transición a la democracia en América del Sur. Una aproximación a su estudio

Carlos Huneeus

Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), 01 January 1982, Vol.1(20), pp.59-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0210-5233 ; E-ISSN: 1988-5903

Toàn văn sẵn có

11
Dependencia e democracia
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dependencia e democracia

Cardoso, Fernando Henrique

Toàn văn sẵn có

12
La planificación en el proceso de cambio
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La planificación en el proceso de cambio

Molina Silva, Sergio

Toàn văn sẵn có

13
Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales

Medina Echavarría, José

Toàn văn sẵn có

14
Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"

Wolfe, Marshall

Toàn văn sẵn có

15
Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"

Weinberg, Gregorio

Toàn văn sẵn có

16
Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"

Palma, Eduardo

Toàn văn sẵn có

17
Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"

Geneletti, Carlo

Toàn văn sẵn có

18
Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"

Durston, John

Toàn văn sẵn có

19
Comment on the article by José Medina Echavarría "Notes on the future of the Western democracies"
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on the article by José Medina Echavarría "Notes on the future of the Western democracies"

Wolfe, Marshall

Toàn văn sẵn có

20
Comment on the article by José Medina Echavarría "Notes on the future of the Western democracies"
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on the article by José Medina Echavarría "Notes on the future of the Western democracies"

Weinberg, Gregorio

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1974  (2)
 2. 1974đến1976  (1)
 3. 1977đến1977  (15)
 4. 1978đến1979  (2)
 5. Sau 1979  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Spanish  (15)
 2. English  (8)
 3. Portuguese  (2)
 4. Catalan  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Molina Silva, Sergio
 2. Medina Echavarría, José
 3. Portocarrero, Gonzalo
 4. Durston, John
 5. Palma, Eduardo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...