skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Migration policymaking in Europe the dynamics of actors and contexts in past and present.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration policymaking in Europe the dynamics of actors and contexts in past and present.

Zincone, Giovanna.;

E-ISBN 9789048515165 ; E-ISBN 9789089643704

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The migration-displacement nexus patterns, processes, and policies.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The migration-displacement nexus patterns, processes, and policies.

Koser, Khalid.;

E-ISBN 9780857451910 ; E-ISBN 9780857451927

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
International Migration and Development in East Asia and the Pacific
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Migration and Development in East Asia and the Pacific

Ahsan, Ahmad ; Abella, Manolo ; Beath, Andrew ; Huang, Yukon ; Luthria, Manjula ; Nguyen, Trang Van

ISBN: 9780821396490 ; ISBN: 0821396498

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Migration, indigenization and interaction Chinese overseas and globalization.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration, indigenization and interaction Chinese overseas and globalization.

Suryadinata, Leo.;

E-ISBN 9814365904 ; E-ISBN 9789814365901

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Irregular migration in Europe myths and realities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irregular migration in Europe myths and realities

Triandafyllidou, Anna.;; Triantaphyllidu, Anna

ISBN: 9780754678861

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Mobility in transition migration patterns after EU enlargement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobility in transition migration patterns after EU enlargement

Glorius, Birgit.;; Glorius, Birgit

ISBN: 9789089643926

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Postcoloniality the French dimension
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postcoloniality the French dimension

Margaret A. Majumdar

E-ISBN 1845452526 ; E-ISBN 9781845452520

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Documenting transnational migration jordanian men working and studying in Europe, Asia and North America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Documenting transnational migration jordanian men working and studying in Europe, Asia and North America

Richard T. Antoun

E-ISBN 184545037X ; E-ISBN 1845456491 ; E-ISBN 9780857455376 ; E-ISBN 9781845450373 ; E-ISBN 9781845456498

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (1)
 2. 2007đến2009  (1)
 3. 2010đến2010  (1)
 4. 2011đến2012  (3)
 5. Sau 2012  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Penninx, R.
 2. Martin, S.
 3. Penninx, Rinus
 4. Koser, Khalid
 5. Ahsan, Ahmad

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...