skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 75  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Advertising Age xóa Tác giả/ người sáng tác: Ives, Nat xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FLOODING THE MARKET

Ives, Nat ; Ives, Nat

Advertising Age, May 16, 2016, Vol.87(10), p.4

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE RISE OF PROGRAMMATIC CREATES A BREEDING GROUND FOR FUZZY PRICING

Ives, Nat

Advertising Age, Mar 23, 2015, Vol.86(5), p.19

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

FOUR BIG IDEAS FROM THE AD AGE DIGITAL CONFAB

Ives, Nat

Advertising Age, Apr 7, 2014, Vol.85(7), p.8

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monetizing social: not there yet

Ives, Nat

Advertising Age, Dec 17, 2012, Vol.83(45), p.13

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

TAKING IT ONE DAY AT A TIME AT THE DAILY

Ives, Nat

Advertising Age, Oct 1, 2012, Vol.83(35)

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fourth-quarter forecast: Cloudy with a chance of retail, food spending

Ives, Nat

Advertising Age, Sep 10, 2012, Vol.83(32), p.6

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WOMEN TO WATCH

Ives, Nat

Advertising Age, Jun 4, 2012, Vol.83(23)

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

US WEEKLY FLIP-FLOPS ON IPAD EDITION

Ives, Nat

Advertising Age, May 14, 2012, Vol.83(20), p.4

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

For many, web video's actual value trails its massive hype

Learmonth, Michael ; Ives, Nat

Advertising Age, May 7, 2012, Vol.83(19)

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

To bundle, or not to bundle: Mags grapple with iPad subs

Ives, Nat

Advertising Age, Mar 5, 2012, Vol.83(10)

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

A tale of two sites: The Globe intros new look for paid readers

Ives, Nat

Advertising Age, Sep 12, 2011, Vol.82(32), p.1

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE INFLUENCERS

Slutsky, Irina

Advertising Age, Jan 3, 2011, Vol.82(1), p.14

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mounting web woes pummel newspapers

Ives, Nat

Advertising Age, Jun 28, 2010, Vol.81(26), p.6

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Success of pay walls at smaller papers is good sign for print

Ives, Nat

Advertising Age, May 3, 2010, Vol.81(18), p.8,119

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web's big boost to magazines? Selling print subscriptions

Ives, Nat

Advertising Age, Mar 29, 2010, Vol.81(13), p.2,34

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pubs flirt with Kindle but don't carry a torch

Ives, Nat

Advertising Age, Jan 25, 2010, Vol.81(4), p.4,38

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-commerce makes a comeback as stream of revenue for media

Ives, Nat

Advertising Age, Jan 4, 2010, Vol.81(1), p.15

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Warren, RDA fail to get many to pay for 'Purpose'

Ives, Nat

Advertising Age, Nov 9, 2009, Vol.80(38), p.25

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The many paths ahead

Ives, Nat

Advertising Age, Oct 26, 2009, Vol.80(36), p.57

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Newspapers grapple with how-or even whether-to erect a pay wall

Ives, Nat

Advertising Age, Oct 26, 2009, Vol.80(36), p.3,57

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 75  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (16)
 2. 2007đến2008  (28)
 3. 2009đến2010  (19)
 4. 2011đến2014  (10)
 5. Sau 2014  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (57)
 2. Tin tức  (18)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...