skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1989đến1997 xóa Tác giả/ người sáng tác: Teutsch, Georg xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk assessment of well contamination using a regional stochastic modelling approach

Franke, Hans-Jörg ; Kobus, Helmut ; Teutsch, Georg; Universität Stuttgart; Universität Stuttgart

DOI: 10.18419/opus-8271

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Untersuchungen zur Erkundung effektiver Aquiferparameter : Testfeld WASSER/BODEN "Horkheimer Insel" ; Schadstofftransport im Untergrund, Erkundungs- und Überwachungsmethoden

Ptak, Thomas ; Schad, Hermann ; Teutsch, Georg ; Kobus, Helmut; Universität Stuttgart; Universität Stuttgart

DOI: 10.18419/opus-628

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. German  (1)
  2. English  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...