skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Greek xóa Nhan đề tạp chí: Stomatologia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metalla--kramata.
Metals--compositions

Mpouphounos, G ; Stephanos, E ; Louskos, D

Stomatologia, 1972, Vol.29(2), pp.109-17

ISSN: 0039-1700 ; PMID: 4504512 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genika gyro apo ta metalla kai ta kramata.
General concepts on metals and alloys

Paizis, G

Stomatologia, 1982, Vol.39(1), pp.375-87

ISSN: 0039-1700 ; PMID: 6960576 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Louskos, D
  2. Stephanos, E
  3. Paizis, G
  4. Mpouphounos, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...