skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 482  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

The three principles of the people
San min chu i. English ; San min chu i =: The three principles of the people

Sun , Yat-Sen ; Price , Frank W. ; Chʻên , Li-Tʻing

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

<U+4e2d><U+83ef><U+5b78><U+5831&gt
Zhonghua xue bao.

Toàn văn không sẵn có

3
Finance &amp; development, December 1986
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, December 1986

Fund, International Monetary.;

E-ISBN 1616353678 ; E-ISBN 9781463983680 ; E-ISBN 9781463983697 ; E-ISBN 9781616353674

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zhong Yue Guanxi Yanbian Sishi Nian (Forty Years of Changing Relations Between China and Vietnam)

Womack, Brantly

Pacific Affairs, Fall, 1994, Vol.67(3), p.438(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The hall of three pines an account of my life
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The hall of three pines an account of my life

Feng Youlan

E-ISBN 0824814282 ; E-ISBN 082482220X ; E-ISBN 9780824814281

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orality and Basque Nationalism: Dancing with the Devil or Waltzing into the Future?

Linda White

Oral Tradition, 01 March 2001, Vol.16(1), pp.3-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0883-5365 ; E-ISSN: 1542-4308

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching colonial history through film

Murray, Alison

French Historical Studies, 2002, 2011, Vol.25(1), p.41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-1071 ; E-ISSN: 1527-5493 ; DOI: 10.1215/00161071-25-1-41

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
A Private Life
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Private Life

Chen Ran

E-ISBN 0231131968 ; E-ISBN 9780231131964 ; E-ISBN 9780231506915

Toàn văn sẵn có

9
City of the Queen A Novel of Colonial Hong Kong
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

City of the Queen A Novel of Colonial Hong Kong

Shih Shu - Ching

E-ISBN 0231134568 ; E-ISBN 0231134576 ; E-ISBN 9780231134569 ; E-ISBN 9780231134576 ; E-ISBN 9780231509893

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Analysis of I. L. Kandel' s Methodology of Comparative Education
康德尔比较教育方法论述评

徐辉 王正青

比较教育研究 (Comparative Education Review), 2006, 27(6), pp.5-9

ISSN: 1003-7667

Toàn văn không sẵn có

11
Love and Revolution A Novel About Song Qingling and Sun Yat-sen
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Love and Revolution A Novel About Song Qingling and Sun Yat-sen

Ping Lu

E-ISBN 0231138520 ; E-ISBN 0231138539 ; E-ISBN 9780231138529 ; E-ISBN 9780231138536 ; E-ISBN 9780231511087

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nationalism Trends in American Education under the Liberalism System
美国教育:自由主义体制下的国家主义倾向

曹雁

比较教育研究 (Comparative Education Review), 2007, 28(6), pp.7-11

ISSN: 1003-7667

Toàn văn không sẵn có

13
The Old Capital A Novel of Taipei
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Old Capital A Novel of Taipei

Chu T'Ien-Hsin

E-ISBN 0231141122 ; E-ISBN 9780231141123

Toàn văn không sẵn có

14
The Revival of Chinese Cultural Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Revival of Chinese Cultural Nationalism

Guo, Yingjie

PORTAL Journal of Multidisciplinary International Studies, 01/29/2007, Vol.4(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1449-2490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5130/portal.v4i1.424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Justice in sport: An ideal and its interpretations

Loland, Sigmund

Sport, Ethics and Philosophy, 01 April 2007, Vol.1(1), pp.78-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-1321 ; E-ISSN: 1751-133X ; DOI: 10.1080/17511320601143017

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

French Canada and the Philippines: Comparing Product-Country Perceptions

Ahmed, Sadrudin ; D'Atous, Alain

Asia Pacific Management Review, Jun 2007, Vol.12(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10293132 ; E-ISSN: 25898213

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPOSSIBLE CHOICES

Hu, Minghui

International Journal of Asian Studies, Jul 2007, Vol.4(2), pp.259-273 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14795914 ; E-ISSN: 14795922 ; DOI: 10.1017/S1479591407000769

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Going Global: The Transnational Politics of the Dalit Movement

Smith, Peter (Jay)

Globalizations, 01 March 2008, Vol.5(1), pp.13-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-7731 ; E-ISSN: 1474-774X ; DOI: 10.1080/14747730701574502

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thou Shalt Not Misinterpret: Landscape as Legal Performance

Howe, Nicolas

Annals of the Association of American Geographers, 15 April 2008, Vol.98(2), pp.435-460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: 10.1080/00045600701879466

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Style for the Zeitgeist: The Stealthy Revival of Historicist Housing Since the Late 1960s

Dostrovsky, Nadine ; Harris, Richard

The Professional Geographer, 17 June 2008, Vol.60(3), pp.314-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-0124 ; E-ISSN: 1467-9272 ; DOI: 10.1080/00330120801985901

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 482  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (420)
 2. Toàn văn trực tuyến (108)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (4)
 2. 2000đến2004  (4)
 3. 2005đến2008  (20)
 4. 2009đến2013  (186)
 5. Sau 2013  (268)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (447)
 2. Sách  (31)
 3. Khác  (1)
 4. Sáng chế  (1)
 5. Bình xét khoa học  (1)
 6. Tạp chí  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Spanish  (129)
 2. French  (101)
 3. German  (32)
 4. Portuguese  (7)
 5. Russian  (6)
 6. Arabic  (3)
 7. Japanese  (3)
 8. Italian  (1)
 9. Norwegian  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Keating, Michael
 2. Kingsbury, Paul
 3. O'Loughlin, John
 4. Cotton, James
 5. Charles, Victoria

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...