skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 104  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa Cơ sở dữ liệu: SAGE Knowledge xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key Concepts in Sport and Exercise Research Methods

Atkinson, Michael

ISBN: 9781848607293 ; E-ISBN: 9781446288092 ; DOI: 10.4135/9781446288092

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Green Politics: Nature, Virtue and Progress

Barry, John

ISBN: 9780761956068 ; E-ISBN: 9781446279311 ; DOI: 10.4135/9781446279311

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safety, Risk and Adventure in Outdoor Activities

Barton, Bob

ISBN: 9781412920780 ; E-ISBN: 9781446213445 ; DOI: 10.4135/9781446213445

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leisure Studies: Themes and Perspectives

Best, Shaun

ISBN: 9781412903868 ; E-ISBN: 9781446212066 ; DOI: 10.4135/9781446212066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SAGE Dictionary of Leisure Studies

Blackshaw, Tony ; Crawford, Garry

ISBN: 9781412919968 ; E-ISBN: 9781446213278 ; DOI: 10.4135/9781446213278

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Introduction to Leisure Studies: Principles and Practice

Bramham, Peter ; Wagg, Stephen

ISBN: 9781412918756 ; E-ISBN: 9781473909670 ; DOI: 10.4135/9781473909670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intercultural Communication Training: An Introduction

Brislin, Richard ; Yoshida, Tomoko

ISBN: 9780803950757 ; E-ISBN: 9781452243603 ; DOI: 10.4135/9781452243603

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary Issues in Sport Management: A Critical Introduction

Byers, Dr. Terri

ISBN: 9781446282199 ; E-ISBN: 9781473919761 ; DOI: 10.4135/9781473919761

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Societies Change

Chirot, Daniel

ISBN: 9780803990173 ; E-ISBN: 9781452220260 ; DOI: 10.4135/9781452220260

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practising Human Geography

Cloke, Paul ; Cook, Ian ; Crang, Philip ; Goodwin, Mark ; Painter, Joe ; Philo, Chris

ISBN: 9780761973003 ; E-ISBN: 9781446221235 ; DOI: 10.4135/9781446221235

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dressed Society: Clothing, the Body and Some Meanings of the World

Corrigan, Peter

ISBN: 9780761952077 ; E-ISBN: 9781446217092 ; DOI: 10.4135/9781446217092

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sport Sociology

Craig, Peter

ISBN: 9781473919488 ; E-ISBN: 9781473983687 ; DOI: 10.4135/9781473983687

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intercultural Interactions: A Practical Guide

Cushner, Kenneth ; Brislin, Richard

ISBN: 9780803959910 ; E-ISBN: 9781452204970 ; DOI: 10.4135/9781452204970

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key Concepts in Tourism Research

David Botterill ; Vincent Platenkamp

ISBN: 9781848601741 ; E-ISBN: 9781473914674 ; DOI: 10.4135/9781473914674

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpretive Ethnography: Ethnographic Practices for the 21st Century

Denzin, Norman

ISBN: 9780803972995 ; E-ISBN: 9781452243672 ; DOI: 10.4135/9781452243672

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Geography of the UK

Dorling, Danny

ISBN: 9780761941361 ; E-ISBN: 9781446215197 ; DOI: 10.4135/9781446215197

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Identity and Global Process

Friedman, Jonathan

ISBN: 9780803986381 ; E-ISBN: 9781446222195 ; DOI: 10.4135/9781446222195

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Global Cultures: Metaphorical Journeys Through 29 Nations, Clusters of Nations, Continents, and Diversity

Gannon, Martin ; Pillai, Rajnandini

ISBN: 9781412957892 ; E-ISBN: 9781452224886 ; DOI: 10.4135/9781452224886

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Physical Education

Green, Ken

ISBN: 9781412921138 ; E-ISBN: 9781446213520 ; DOI: 10.4135/9781446213520

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of Multicultural Psychology: Issues, Terms, and Concepts

Hall, Lena

ISBN: 9780761928232 ; E-ISBN: 9781452204437 ; DOI: 10.4135/9781452204437

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 104  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (10)
 2. 1997đến2002  (12)
 3. 2003đến2007  (27)
 4. 2008đến2013  (40)
 5. Sau 2013  (15)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (103)
 2. German  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brislin, Richard W.
 2. Rojek, Chris
 3. Wagg, Stephen
 4. Yoshida, Tomoko
 5. Cooper, Chris

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...