skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 74  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản 1997đến2000 xóa Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Software xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sharing standards: standardizing software projects

Rada, Roy ; Craparo, John

Communications of the ACM, 01 December 2000, Vol.43(12), pp.21-25 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/355112.355117

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tapping on my Network door

Blaze, Matt ; Bellovin, Steven

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 2000, Vol.43(10), p.136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enterprise computing environments and cost assessment

Bhattacharjee, Sudip ; Ramesh, R

Communications of the ACM, 01 October 2000, Vol.43(10), pp.74-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/352183.352208

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons learned through six years of component-based development

Sparling, Michael

Communications of the ACM, 01 October 2000, Vol.43(10), pp.47-53 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/352183.352202

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling components and frameworks with UML

Kobryn, Cris

Communications of the ACM, 01 October 2000, Vol.43(10), pp.31-38 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/352183.352199

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Component-based frameworks for e-commerce

Fingar, Peter

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 2000, Vol.43(10), pp.61-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VoiceXML for Web-based distributed conversational applications

Lucas, Bruce

Communications of the ACM, 01 September 2000, Vol.43(9), pp.53-57 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/348941.348985

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affordances, motivation, and the design of user interfaces

Karat, John ; Karat, Clare-Marie ; Ukelson, Jacob

Communications of the ACM, 01 August 2000, Vol.43(8), pp.49-51 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/345124.345141

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personal end-user tools

Riecken, Doug

Communications of the ACM, 01 August 2000, Vol.43(8), pp.89-91 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/345124.345156

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediaries personalize information streams

Maglio, Paul ; Barrett, Rob

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Aug 2000, Vol.43(8), pp.96-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interacting with smoke and fire in real time

Stam, Jos

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jul 2000, Vol.43(7), pp.76-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multivalent documents

Phelps, Thomas ; Wilensky, Robert

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jun 2000, Vol.43(6), pp.82-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deconstructing the "Any" Key.(software design)(Technology Information)

Singh, Munindar P. ; Singh, Mona

Communications of the ACM, April, 2000, Vol.43(4), p.107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ERP EXPERIENCES AND EVOLUTION.(Technology Information)

Kumar, Kuldeep ; Van Hillegersberg, Jos

Communications of the ACM, April, 2000, Vol.43(4), p.22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPONENTIZING THE ENTERPRISE APPLICATION PACKAGES.(Industry Trend or Event)

Sprott, David

Communications of the ACM, April, 2000, Vol.43(4), p.63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making ERP a success

Habermann, Frank

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Apr 2000, Vol.43(4), pp.57-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software cultures

Tellioglu, Hilda ; Wagner, Ina

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Dec 1999, Vol.42(12), pp.71-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The future of software

Brereton, Pearl ; Budgen, David ; Bennett, Keith ; Munro, Malcolm

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Dec 1999, Vol.42(12), pp.78-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Netscape learned from cross-platform software development

Cusumano, Michael ; Yoffie, David

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 1999, Vol.42(10), pp.72-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framework integration problems, causes, solutions

Mattsson, Michael ; Bosch, Jan ; Fayad, Mohamed

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 1999, Vol.42(10), pp.80-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 74  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fayad, Mohamed
  2. Karat, John
  3. O'Reilly, Tim
  4. Plant, Robert
  5. Cole, Kevin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...