skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 311  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản 1997đến2000 xóa Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOCIAL CAPITAL AND THE NET.(Industry Trend or Event)

Uslaner, Eric M.

Communications of the ACM, Dec, 2000, Vol.43(12), p.60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EXTERNAL MANIFESTATTIONS OF TRUSTWORTHINESS IN THE INTERFACE.(Industry Trend or Event)

Cassell, Justine ; Bickmore, Timothy

Communications of the ACM, Dec, 2000, Vol.43(12), p.50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DESIGNING TRUST INTO ONLINE EXPERIENCES.(Industry Trend or Event)

Shneiderman, Ben

Communications of the ACM, Dec, 2000, Vol.43(12), p.57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trust Requirements in E-Business.(Industry Trend or Event)

Jones, Sara ; Wilikens, Marc ; Morris, Philip ; Masera, Marcelo

Communications of the ACM, Dec, 2000, Vol.43(12), p.80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REPUTATION SYSTEMS.(Technology Information)

Resnick, Paul ; Zeckhauser, Richard ; Friedman, Eric ; Kuwabara, Ko

Communications of the ACM, Dec, 2000, Vol.43(12), p.45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

External manifestations of trustworthiness in the interface

Cassell, Justine ; Bickmore, Timothy

Communications of the ACM, 01 December 2000, Vol.43(12), pp.50-56 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/355112.355123

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standardizing software projects

Rada, Roy ; Craparo, John

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Dec 2000, Vol.43(12), pp.21-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sharing standards: standardizing software projects

Rada, Roy ; Craparo, John

Communications of the ACM, 01 December 2000, Vol.43(12), pp.21-25 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/355112.355117

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterizing case constraints

Scott, Louise ; Horvath, Levente ; Day, Donald

Communications of the ACM, 01 November 2000, Vol.43(11es), pp.14-es [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/352515.352533

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Network attached storage architecture

Gibson, Garth

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Nov 2000, Vol.43(11), pp.37-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commercialization of natural language processing technology

Dahl, Deborah ; Norton, Lewis ; Scholz, K

Communications of the ACM, 01 November 2000, Vol.43(11es), pp.7-es [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/352515.352525

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concurrent software development

Blackburn, Joseph ; Scudder, Gary ; Van Wassenhove, Luk

Communications of the ACM, 01 November 2000, Vol.43(11es), pp.4-es [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/352515.352519

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risks of rapid application development

Agarwal, Ritu ; Prasad, Jayesh ; Tanniru, Mohan ; Lynch, John

Communications of the ACM, 01 November 2000, Vol.43(11es), pp.1-es [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/352515.352516

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tapping on my Network door

Blaze, Matt ; Bellovin, Steven

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 2000, Vol.43(10), p.136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enterprise computing environments and cost assessment

Bhattacharjee, Sudip ; Ramesh, R

Communications of the ACM, 01 October 2000, Vol.43(10), pp.74-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/352183.352208

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons learned through six years of component-based development

Sparling, Michael

Communications of the ACM, 01 October 2000, Vol.43(10), pp.47-53 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/352183.352202

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Component-based enterprise frameworks

Larsen, Grant

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 2000, Vol.43(10), pp.24-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling components and frameworks with UML

Kobryn, Cris

Communications of the ACM, 01 October 2000, Vol.43(10), pp.31-38 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/352183.352199

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Component-based frameworks for e-commerce

Fingar, Peter

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 2000, Vol.43(10), pp.61-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embodied user interfaces for <italic>really</italic> direct manipulation

Fishkin, Kenneth ; Gujar, Anuj ; Harrison, Beverly ; Moran, Thomas ; Want, Roy

Communications of the ACM, 01 September 2000, Vol.43(9), pp.74-80 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/348941.348998

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 311  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Crawford, Diane
  2. Lieberman, Henry
  3. Shneiderman, Ben
  4. Oviatt, Sharon
  5. Fayad, Mohamed

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...