skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Borgman, Christine L. xóa Chủ đề: Information Retrieval xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-Users, Mediated Searches, and Front-End Assistance Programs on Dialog: A Comparison of Learning, Performance, and Satisfaction

Sullivan, Michael ; Borgman, Christine ; Wippern, Dorothy

Journal of the American Society for Information Science (1986-1998), Jan 1990, Vol.41(1), p.27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028231 ; E-ISSN: 10974571

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why are Online Catalogs Hard to Use? Lessons Learned from Information-Retrieval Studies

Borgman, Christine L

Journal of the American Society for Information Science, 1986, Vol.37(6), p.387 [Tạp chí có phản biện]

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Use of Computer - Monitored Data in Information Science and Communication Research

Rice, R. E. ; Borgman, C. L.

Journal of the American Society for Information Science, July, 1983, Vol.34(4), p.247-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8231

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Borgman, Christine
  2. Borgman, Christine L
  3. Rice, Ronald E
  4. Wippern, Dorothy
  5. Sullivan, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...