skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Sub-Municipal Governance in Europe: Decentralization Beyond the Municipal Tier
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sub-Municipal Governance in Europe: Decentralization Beyond the Municipal Tier

Hlepas, Nikolaos-Komninos ;Kersting, Norbert ;Kuhlmann, Sabine ;Swianiewicz, Pawel ;Teles, Filipe;; Hlepas, Nikolaos-Komninos ; Kersting, Norbert ; Kuhlmann, Sabine ; Swianiewicz, Pawel ; Teles, Filipe

ISBN: 978-3-319-64724-1 ; E-ISBN: 978-3-319-64725-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-64725-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing Local Government: Public Administration in Practice

Bingham, Richard;; Bingham, Richard

ISBN: 9780803939394 ; E-ISBN: 9781483325644 ; DOI: 10.4135/9781483325644

Toàn văn không sẵn có

3
Presidents versus Federalism in the National Legislative Process: The Argentine Senate in Comparative Perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidents versus Federalism in the National Legislative Process: The Argentine Senate in Comparative Perspective

Kikuchi, Hirokazu

ISBN: 978-3-319-90112-1 ; E-ISBN: 978-3-319-90113-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-90113-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Hybrid Governance in European Cities : Neighbourhood, Migration and Democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid Governance in European Cities : Neighbourhood, Migration and Democracy

Skelcher, Chris; Sullivan, Helen; Jeffares, Stephen

E-ISBN: 9781137314789 E-ISBN: 1137314788 DOI: 10.1057/9781137314789 ISBN: 9780230273221

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Managing in a Political World : The Life Cycle of Local Authority Chief Executives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing in a Political World : The Life Cycle of Local Authority Chief Executives

Leach, Steve, Professor

E-ISBN: 9780230290686 E-ISBN: 023029068X DOI: 10.1057/9780230290686 ISBN: 9780230245624

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Improving Local Government : Outcomes of Comparative Research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving Local Government : Outcomes of Comparative Research

De Vries, Michiel S., Professor; Reddy, P. S.; Haque, M. Shamsul, Dr

E-ISBN: 9780230287310 E-ISBN: 023028731X DOI: 10.1057/9780230287310 ISBN: 9780230517523

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Decentralization and Governance Capacity: The Case of Turkey
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralization and Governance Capacity: The Case of Turkey

Tan, Evrim

ISBN: 978-3-030-02046-0 ; E-ISBN: 978-3-030-02047-7 ; DOI: 10.1007/978-3-030-02047-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Fiscal austerity and innovation in local governance in Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiscal austerity and innovation in local governance in Europe

Carlos Nunes Silva ; Ján Buček

E-ISBN 9781472432438 ; E-ISBN 9781472432445

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Setting Sail into the Age of Digital Local Government: Trends and Best Practices
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Setting Sail into the Age of Digital Local Government: Trends and Best Practices

Wohlers, Tony E. ; Bernier, Lynne Louise

Series ISSN: 2512-1812 ; ISBN: 978-1-4899-7663-5 ; E-ISBN: 978-1-4899-7665-9 ; DOI: 10.1007/978-1-4899-7665-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2008  (1)
  2. 2008đến2009  (1)
  3. 2010đến2012  (1)
  4. 2013đến2014  (2)
  5. Sau 2014  (4)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...