skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Commonwealth of Nations xóa Năm xuất bản: 1988đến2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Race and empire in British politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race and empire in British politics

Rich Paul B.

Cambridge : Cambridge University Press, 1990 - (305.8 RIC 1990) - ISBN0521389585 (pbk) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detecting immigration by using multilocus genotypes

Rannala, B ; Mountain, J L

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 19 August 1997, Vol.94(17), pp.9197-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 9256459 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Migration, Human
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration, Human

The Macmillan Encyclopedia

ISBN: 0333908139

Toàn văn sẵn có

4
White Australia Policy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

White Australia Policy

Macquarie Dictionary of Australian Politics

ISBN: 014051211X

Toàn văn không sẵn có

5
Migration
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration

The Companion to British History, Routledge

ISBN: 0415185831

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of Whole‐Stream Patterns of Age Segregation to Infer the Interannual Movements of Stream Salmonids: A Demonstration with Arctic Grayling in an Interior Alaskan Stream

Hughes, Nicholas F.

Transactions of the American Fisheries Society, November 1998, Vol.127(6), pp.1067-1071 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8487 ; E-ISSN: 1548-8659 ; DOI: 10.1577/1548-8659(1998)127<1067:UOWSPO>2.0.CO;2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Nationality
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationality

The Companion to British History, Routledge

ISBN: 0415185831

Toàn văn sẵn có

8
Gordon-Walker, Patrick (1907&#8211;80)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gordon-Walker, Patrick (1907–80)

The Longman Companion to European Decolonisation in the Twentieth Century

ISBN: 9780582077737

Toàn văn không sẵn có

9
Australia
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia

Andromeda Encyclopedic Dictionary of World History

ISBN: 9781849720526

Toàn văn không sẵn có

10
Imperial And Commonwealth Conferences
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imperial And Commonwealth Conferences

The Companion to British History, Routledge

ISBN: 0415185831

Toàn văn sẵn có

11
Australia
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia

Dictionary of British History

ISBN: 9780007128068

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A viable herd of genetically uniform cattle

Visscher, P. M. ; Smith, D. ; Hall, S. J. G. ; Williams, J. L.

Nature, Jan 18, 2001, Vol.409(6818), p.303(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Australia, Commonwealth Of
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia, Commonwealth Of

The Macmillan Encyclopedia

ISBN: 0333908139

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CPA activities: the Canadian scene

Canadian Parliamentary Review, Winter, 2002, Vol.25(4), p.39-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0229-2548

Toàn văn sẵn có

15
New Zealand
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Zealand

Greenwood Encyclopedia of International Relations

ISBN: 9780313307430

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic variation of microsatellite DNA in moose in Quebec.(Statistical Data Included)

Cronin, Matthew A. ; Patton, John C. ; Courtois, Rehaume ; Crete, Michel

Alces, Wntr, 2001, Vol.37(1), p.175(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0835-5851

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commonwealthmen and Republicans: Dr. H.V. Evatt, the Monarchy and India(1)

Bongiorno, Frank

The Australian Journal of Politics and History, March, 2000, Vol.46(1), p.33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-9522

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
British Empire
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

British Empire

Propaganda and Mass Persuasion: A Historical Encyclopedia, 1500 to the Present

ISBN: 9781576074343

Toàn văn không sẵn có

19
Racism
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racism

Dictionary of Race, Ethnicity & Culture

ISBN: 9780761969006

Toàn văn sẵn có

20
Decolonization Since 1945
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decolonization Since 1945

Reader's Guide to British History

ISBN: 9781579582425

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (2)
 2. 1990đến1992  (3)
 3. 1993đến1995  (3)
 4. 1996đến1998  (6)
 5. Sau 1998  (25)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nyström, Per
 2. Mcintosh, Angus R.
 3. Ingram, Derek
 4. Rothfork, John
 5. Moss, Robert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...