skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 70  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in soils in middle Spiš

Monika Vaľková ; Fridrich Zeleňák ; Peter Takáč ; Ľubica Kozáková

Acta Montanistica Slovaca, 01 March 2008, Vol.13(1), pp.82-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-1788 ; E-ISSN: 1335-1788

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The content of heavy metals in soil and cropped production from heavy metals polluted area ; Obsah ťažkých kovov v pôde a dopestovanej produkcii z metalicky zaťaženej oblasti

Tomáš , J. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Árvay , J. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Tóth , T. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Szabóová , G. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Harangozo , Ľ. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra

Potravinárstvo, 2009, Vol.(4), pp.74-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1338-0230

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in small forest fruits ; Rizikové kovy v drobnom lesnom ovocí

Krížová , L. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Vollmannová , A. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Margitanová , E. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Árvay , J. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Szabóová , G. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra

Potravinárstvo, 2009, Vol.(4), pp.43-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1338-0230

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals conten monitoring in frozen vegetables ; Sledovanie obsahu ťažkých kovov v mrazenej zelenine

Szabóová , G. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Tomáš , J. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Harangozo , Ľ. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Krížová , L. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Árvay , J. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra

Potravinárstvo, 2009, Vol.(4), pp.61-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1338-0230

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contamination rate of fish muscle by heavy metals from the upper Nitra river

Andreji , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Stráňai , I. ; Naď , P. ; Skalická , M.

Potravinárstvo, 2009, Vol.(3), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1338-0230

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obsah vybranych tazkych kovov v podnych typoch Hornej Nitry
Content of observed heavy metals in soil types of Horna Nitra

Nadassky , J. ; Chlpik , J. ; Noskovic , J. )

Polnohospodarstvo, 2002, Vol.(6), pp.277-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0551-3677

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in stream sediments of the Čaradice Potok ; Ťažké kovy v sedimentoch vodného toku Čaradický potok

Urminská , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre , Fakulta Agrobiológie A Potravinových Zdrojov , Katedra Environmentalistiky A Zoológie , ; Porhajašová , J. ; Ondrišík , P.

Acta Fytotechnica et Zootechnica, 2009, Vol.(4), pp.109 - 113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-258X

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Röntgenofluorescencná spektrometria ako alternatívna metóda liekopisných skúsiek na tazké kovy.
Radionuclide X-ray fluorescence as an alternative method to pharmacopeial tests for heavy metals

Jánosová, V ; Sýkorová, M ; Stroffeková, O ; Havránek, E

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, September 2006, Vol.55(5), pp.213-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-7816 ; PMID: 17128591 Version:1

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tazke kovy ako kontaminanty ekosystemu lesa v okoli hutnickeho zavodu Zeleziarne Podbrezova, a.s.
Heavy metals as contaminants of forest ecosystem in surroundings of the metallurgical plant Zeleziarne Podbrezova, holding

Hlavacik , R.. Faculty Of Natural Sciences ; Skorsepa , M.Slovak Academy Of Sciences , Zvolen . Institute Of Forest Ecology ; Kmetova , J.Matej Bel Univ. , Banska Bystrica . Faculty Of Natural Sciences)

Folia Oecologica, 2004, Vol.(1), pp.17-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1336-5266

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioavailability of heavy metals in soil after non controlled application of sewage sludges ; Biodostupnosť ťažkých kovov v pôdach po aplikácii čistiarenských kalov

Takáč , P. , Technická Univ. , Košice . Fakulta Baníctva , Ekológie , Riadenia A Geotechnológií , Ústav Montážnych Vied A Ochrany Životného Prostredia ; Szabová , T.

Acta Regionalia et Environmentalica, 2009, Vol.(1), pp.25-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1336-5452

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in soils and plants of contaminated area Rudnany-Gelnica ; Ťažké kovy v pôdach a rastlinách v Rudniansko-gelnickej zaťaženej oblasti

Hronec , O. , Prešovská Univerzita , Prešov ; Vilček , J. , Výskumný Ústav Pôdoznalectva A Ochrany Pôdy , Bratislava ; Tóth , T. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Andrejovský , P. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Adamišin , P. , Prešovská Univerzita , Prešov ; Andrejovská , A. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre

Acta Regionalia et Environmentalica, 2008, Vol.(1), pp.24-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1336-5452

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obsah tazkych kovov (Fe, Mn, Zn, Cu) v tkanivach ryb z rieky Nitra
Heavy metals (Fe, Mn, Zn, Cu) content in tissues of fishes from the Nitra river

Stranai , I. ; Andreji , J.Slovenska Polnohospodarska Univerzita , Nitra

Agriculture, 2005, Vol.(6), pp.323-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0551-3677

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vyuzitie chelatacných extrakcných membrán na identifikáciu a stanovenie t'azkých kovov metódou rádionuklidovej röntgenofluorescencnej analýzy.
Use of chelating extraction membranes for the identification and determination of heavy metals using radionuclide X-ray fluorescence analysis

Stroffeková, O ; Havránek, E

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, November 2004, Vol.53(6), pp.323-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-7816 ; PMID: 15631001 Version:1

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The content of heavy metals in crops grew in metallically polluted region of Slovakia ; Obsah ťažkých kovov v poľnohospodárskej produkcii dopestovanej v metalicky zaťaženom regióne Slovenska

Lahučký , L. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Árvay , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Bystrická , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Čéry , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre

Agriculture, 2009, Vol.(3), pp.156-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0551-3677

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contamination of sediments by heavy metals in selected water reservoirs in the Banská Štiavnica region ; Kontaminácia sedimentov ťažkými kovmi vo vybraných vodných nádržiach bansko-štiavnického regiónu

Urminská , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre . Fakulta Agrobiológie A Potravinových Zdrojov , Katedra Environmentalistiky A Zoológie ; Porhajašová , J.

Acta Horticulturae et Regiotecturae, 2008, Vol.(2), pp.44-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-2563

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obsah ťažkých kovov (Co, Ni, Cr, Pb, Cd) v tkanivách rýb z rieky Nitra
Heavy metals (Co, Ni, Cr, Pb, Cd) content in tissues of Nitra river fishes

Stráňai , I. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Andreji , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre

Slovak Journal of Animal Science, 2007, Vol.(2), pp.97-104

ISSN: 1335-3686

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical character of plasticity from AE experiments in hcp and fcc metals

Richeton, Thiebaud ; Weiss, Jérôme ; Louchet, François ; Dobron, Patrik ; Chmelik, Frantisek; Gayraud, Aurore (Editor)

Kovove Materialy, 2007, Vol.45(3), p.149 à 152 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobility of heavy metals from sewage sludge ; Mobilita ťažkých kovov z čistiarenských kalov

Ďuricová , A. , Technical

Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia VIII., , Zvolen (Slovak Republic), 2009, 2009, pp.59-64

ISBN: 978-80-228-2012-7

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kontaminácia tkanív rýb z dolného úseku rieky Nitra niektorými kovmi (Fe, Mn, Zn, Pb, Cu, Co, Ni, Cr, Cd
A contamination of tissues from fish originated from the lower part of Nitra river with some metals (Fe, Mn, Zn, Pb, Cu, Co, Ni, Cr, Cd

Andreji , J , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Straňai , I. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre

Slovak Journal of Animal Science, 2007, Vol.(3), pp.146-156

ISSN: 1335-3686

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kvalita dlhodobo skladovanej potravinarskej psenice z pohladu kontaminacie tazkymi kovmi
Quality of long-time stored food wheat from the point of view of the contamination by heavy metals

Mikuska , R. ; Muchova , Z.

Risk factors of food chain 2005. Proceedings of international conference Rizikove faktory potravoveho retazca 2005. Zbornik z medzinarodnej konferencie Nitra (Slovak Republic) Slovenska polnohospodarska univ. 2005 Rizikove faktory potravoveho retazca 2005 Slovak Univ. of Agriculture in Nitra (Slovak Republic)Krakow Pedagogical Univ., Krakov (Poland)Rizikove faktory potravoveho retazca 2005,Nitra (Slovak Republic),6 Oct 2005, 2005, Vol.2005, pp.230-234

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 70  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (4)
 2. 2003đến2003  (3)
 3. 2004đến2004  (5)
 4. 2005đến2006  (19)
 5. Sau 2006  (39)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11)
 2. Czech  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...