skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 700  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kosovar Public Diplomacy

Baliqi, Bekim ; Brovina, Ngadhnjim ; Nuhiu, Fjolle

ILIRIA International Review, 2013, Vol.3(1), pp.167-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2192-7081 ; E-ISSN: 2365-8592

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Mode of Diplomacy in the 21st Century: Science Diplomacy

Güliz Sütçü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 01 December 2012, Vol.13(2), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302-9703

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the future of innovation diplomacy

Leijten, Jos

European Journal of Futures Research, 2017, Vol.5(1), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2195-4194 ; E-ISSN: 2195-2248 ; DOI: 10.1007/s40309-017-0122-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Contemporary System of German Economic Diplomacy

Roman O. Raynkhardt

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2015, Vol.42(3), pp.225-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science Diplomacy: French Experience

Alexei V. Shestopal ; Nikolay V. Litvak

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2016, Vol.50(5), pp.106-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia’s Digital Diplomacy: Problems and Challenges

Ludiro Madu

Jurnal Hubungan Internasional, 01 April 2018, Vol.7(1), pp.11-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1829-5088 ; E-ISSN: 2503-3883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Science of Diplomacy

T. V. Zonova

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2014, Vol.38(5), pp.44-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy in Power Clash of Civilizations

Alexei I. Podberezkin ; Artem V. Zhukov

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2015, Vol.45(6), pp.106-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

School of Energy Diplomacy

V. I. Saligin

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2014, Vol.38(5), pp.186-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy Diplomacy of Turkey

Volkan Ozdemir ; Igbal A. Guliyev

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2016, Vol.47(2), pp.101-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technological Aspects of Russian Energy Diplomacy

Stanislaw Z. Zhiznin ; Vladimir M. Timokhov

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2016, Vol.48(3), pp.43-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Venezuelan cultural diplomacy during chavism

Iván Alonso

Comillas Journal of International Relations, 01 April 2017, Issue 8, pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2386-5776 ; DOI: 10.14422/cir.i08.y2017.001

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy of Madrid after Franco

Andrey Y. Sidorov

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2017, Vol.52(1), pp.239-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160 ; DOI: 10.24833/2071-8160-2017-1-52-239-242

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Investment And Diplomacy

R. O. Raynkhardt

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2017, Vol.54(3), pp.310-317 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160 ; DOI: 10.24833/2071-8160-2017-3-54-310-317

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Responding to the public health consequences of the Ukraine crisis: an opportunity for global health diplomacy

Mackey, Tim K ; Strathdee, Steffanie A

Journal of the International AIDS Society, January 2015, Vol.18(1), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-2652 ; E-ISSN: 1758-2652 ; DOI: 10.7448/IAS.18.1.19410

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philosophy of diplomacy with special reference to the anti-diplomacy of the postmodern and unipolar world

Vlajki Emil

Politeia, 01 January 2016, Vol.6(12), pp.37-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2232-9641 ; E-ISSN: 2566-2805

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign policy in an era of digital diplomacy

Adesina, Olubukola S.

Cogent Social Sciences, 01 January 2017, Vol.3(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-1886 ; DOI: 10.1080/23311886.2017.1297175

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Potential of Economic Diplomacy for Kosovo’s Economic Growth

Salihu, Arben

ILIRIA International Review, 2015, Vol.5(1), pp.287-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2192-7081 ; E-ISSN: 2365-8592

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preventive Diplomacy and Conflict Prevention: Obstacles and Opportunities

Steven A. Zyck ; Robert Muggah

Stability : International Journal of Security and Development, 01 September 2012, Vol.1(1), pp.68-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2165-2627 ; E-ISSN: 2165-2627 ; DOI: 10.5334/sta.ac

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The parallel diplomacy and the International Relations of the regions

Zidane Zeraoiu

Desafíos, 01 July 2011, Vol.23(1), pp.56-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0124-4035 ; E-ISSN: 2145-5112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 700  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (674)
 2. Toàn văn trực tuyến (697)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (5)
 2. 1998đến2003  (20)
 3. 2004đến2007  (44)
 4. 2008đến2012  (148)
 5. Sau 2012  (483)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (659)
 2. Portuguese  (273)
 3. Spanish  (174)
 4. French  (24)
 5. German  (13)
 6. Russian  (12)
 7. Turkish  (9)
 8. Chinese  (3)
 9. Romanian  (2)
 10. Czech  (2)
 11. Slovenian  (1)
 12. Serbian  (1)
 13. Catalan  (1)
 14. Croatian  (1)
 15. Dutch  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Virgílio Caixeta Arraes
 2. Paulo Roberto Almeida
 3. Cristina Soreanu Pecequilo
 4. Lessa, Antônio Carlos
 5. Langevin, Mark

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...