skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 42.276  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Minorities, Minority Rights and Internal Self-Determination
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minorities, Minority Rights and Internal Self-Determination

Barten, Ulrike

ISBN: 9783319088754 ; ISBN: 3319088750 ; E-ISBN: 9783319088761 ; E-ISBN: 3319088769 ; DOI: 10.1007/978-3-319-08876-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
On minority rights
On minority rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On minority rights

ISBN1-84464-214-3;ISBN1-84464-213-5

Truy cập trực tuyến

3
The impact of EU law on minority rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of EU law on minority rights

Ahmed, Tawhida

E-ISBN 184113872X ; E-ISBN 1847316174 ; E-ISBN 9781841138725

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Global Minority Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Minority Rights

Castellino, Joshua

ISBN10: 1409424634 ; ISBN13: 9781409424635 ; E-ISBN10: 1315254204 ; E-ISBN13: 9781315254203

Toàn văn không sẵn có

5
Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights
Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights

ISBN0-521-84229-8;ISBN0-521-60317-X;ISBN1-107-16335-8;ISBN0-511-26493-3;ISBN0-511-26565-4;ISBN0-511-31737-9;ISBN0-511-48923-4;ISBN1-280-74969-5;ISBN0-511-26336-8;ISBN0-511-26417-8

Truy cập trực tuyến

6
The European Minority Rights Regime
The European Minority Rights Regime
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Minority Rights Regime

ISBN0-230-23646-4;ISBN1-349-31452-8;ISBN9786613381309;ISBN0-230-35922-1;ISBN1-283-38130-3

Truy cập trực tuyến

7
Unequal Accommodation of Minority Rights: Hungarians in Transylvania
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unequal Accommodation of Minority Rights: Hungarians in Transylvania

Kiss, Tamás ;Székely, István Gergő ;Toró, Tibor ;Bárdi, Nándor ;Horváth, István;; Uberoi, Varun (Editor) ; Meer, Nasar (Editor) ; Modood, Tariq (Editor) ; Kiss, Tamás (Editor) ; Székely, István Gergő (Editor) ; Toró, Tibor (Editor) ; Bárdi, Nándor (Editor) ; Horváth, István (Editor)

Palgrave Politics of Identity and Citizenship Series

ISBN: 9783319788920 ; ISBN: 3319788922 ; E-ISBN: 9783319788937 ; E-ISBN: 3319788930 ; DOI: 10.1007/978-3-319-78893-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
"Nation-state" and Minority Rights in India: Comparative Perspectives on Muslim and Sikh Identities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Nation-state" and Minority Rights in India: Comparative Perspectives on Muslim and Sikh Identities

Fazal, Tanweer

ISBN10: 0415747759 ; ISBN13: 9780415747752 ; E-ISBN10: 1315796856 ; E-ISBN13: 9781315796857

Toàn văn không sẵn có

9
Minority rights and minority protection in europe.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights and minority protection in europe.

Agarin, Timofey

E-ISBN 1783481927 ; E-ISBN 9781783481903 ; E-ISBN 9781783481910 ; E-ISBN 9781783481927

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Minority Rights in the Middle East
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in the Middle East

Castellino, Joshua ; Cavanaugh, Kathleen A.

ISBN10: 0199679495 ; ISBN13: 9780199679492 ; E-ISBN10: 0191668877 ; E-ISBN13: 9780191668876

Toàn văn không sẵn có

11
The European Minority Rights Regime: Towards a Theory of Regime Effectiveness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Minority Rights Regime: Towards a Theory of Regime Effectiveness

Galbreath, David ; McEvoy, Joanne

ISBN: 978-1-349-31452-2 ; E-ISBN: 978-0-230-35922-2 ; DOI: 10.1057/9780230359222

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights

Patten, Alan

ISBN: ; E-ISBN: 978-1-4008-5043-3 ; DOI: 10.1515/9781400850433

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Multiculturalism and Minority Rights in the Arab World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism and Minority Rights in the Arab World

Will Kymlind Eva Pföstl

ISBN10: 0199675139 ; ISBN13: 9780199675135 ; E-ISBN10: 0191662623 ; E-ISBN13: 9780191662621

Toàn văn không sẵn có

14
Kosovo: A Precedent?: The Declaration of Independence, the Advisory Opinion and Implications for Statehood, Self-Determination and Minority Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kosovo: A Precedent?: The Declaration of Independence, the Advisory Opinion and Implications for Statehood, Self-Determination and Minority Rights

James Summers

ISBN10: 9004175997 ; ISBN13: 9789004175990 ; E-ISBN10: 9047429435 ; E-ISBN13: 9789047429432

Toàn văn không sẵn có

15
Minority Rights and the National Question in Nigeria
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights and the National Question in Nigeria

Usuanlele, Uyilawa ;Ibhawoh, Bonny;; Falola, Toyin (Editor) ; Heaton, Matthew M (Editor) ; Usuanlele, Uyilawa (Editor) ; Ibhawoh, Bonny (Editor)

African Histories and Modernities

ISBN: 9783319506296 ; ISBN: 3319506293 ; E-ISBN: 9783319506302 ; E-ISBN: 3319506307 ; DOI: 10.1007/978-3-319-50630-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Minority Rights in Turkey: A Battlefield for Europeanization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in Turkey: A Battlefield for Europeanization

Yilmaz, Gözde

ISBN10: 1138639737 ; ISBN13: 9781138639737 ; E-ISBN10: 1315637022 ; E-ISBN13: 9781315637020

Toàn văn không sẵn có

17
Educating the Hungarian Roma nongovernmental organizations and minority rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educating the Hungarian Roma nongovernmental organizations and minority rights

Timmer, Andria D

E-ISBN 1498525571 ; E-ISBN 9781498525565 ; E-ISBN 9781498525572

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Minority rights protection in international law: the Roma of Europe (Research in migration and ethnic relations series)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights protection in international law: the Roma of Europe (Research in migration and ethnic relations series)

Helen O'Nions

E-ISBN 9780754609216 ; E-ISBN 9780754686446

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Courthouse Democracy and Minority Rights: Same-Sex Marriage in the States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Courthouse Democracy and Minority Rights: Same-Sex Marriage in the States

Hume, Robert J

ISBN10: 0199982171 ; ISBN13: 9780199982172 ; E-ISBN10: 0199982392 ; E-ISBN13: 9780199982394

Toàn văn sẵn có

20
The European Minority Rights Regime : Towards a Theory of Regime Effectiveness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Minority Rights Regime : Towards a Theory of Regime Effectiveness

Galbreath, David J., Dr; McEvoy, Joanne, Dr

E-ISBN: 9780230359222 E-ISBN: 0230359221 DOI: 10.1057/9780230359222 ISBN: 9780230236462

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 42.276  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (6.764)
 2. 2007đến2009  (9.076)
 3. 2010đến2012  (10.097)
 4. 2013đến2016  (9.971)
 5. Sau 2016  (6.368)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (41.790)
 2. German  (1.864)
 3. French  (182)
 4. Italian  (56)
 5. Chinese  (49)
 6. Spanish  (37)
 7. Dutch  (23)
 8. Hebrew  (18)
 9. Portuguese  (15)
 10. Arabic  (15)
 11. Japanese  (14)
 12. Russian  (9)
 13. Polish  (7)
 14. Norwegian  (5)
 15. Danish  (4)
 16. Slovak  (3)
 17. Hungarian  (3)
 18. Turkish  (3)
 19. Tibetan  (3)
 20. Czech  (2)
 21. Yiddish  (2)
 22. Romanian  (2)
 23. Vietnamese  (2)
 24. Lithuanian  (1)
 25. Bengali  (1)
 26. Greek  (1)
 27. Icelandic  (1)
 28. Basque  (1)
 29. Finnish  (1)
 30. Serbo-Croatian  (1)
 31. Welsh  (1)
 32. Persian  (1)
 33. Hindi  (1)
 34. Maori  (1)
 35. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...