skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 58.628  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VIDEO-INTEGRATED USER INTERFACES

Nguyen, David H ; Youngdahl, Allison ; Meyer, Shawn D ; Mehta, Kunal ; LI, Ziqiu ; Honts, Rob W ; Klimek, David M ; Freele, Robert ; Anderson, Stephanie

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VIDEO-INTEGRATED USER INTERFACES

Nguyen, David H ; Youngdahl, Allison ; Meyer, Shawn D ; Mehta, Kunal ; Li, Ziqiu ; Honts, Rob W ; Klimek, David M ; Freele, Robert ; Anderson, Stephanie

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACES UTILISATEUR DE DETECTION DE FUITE
LEAK DETECTION USER INTERFACES

Jacobson, Bruce J ; Mccormack, Ryan ; Ganeshalingam, Gandeephan ; Gillham, Trent ; Palomino, Mauricio ; Koste, Glen ; Jalilian, Ehsan

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leak Detection User Interfaces

Jacobson Bruce J ; Mccormack Ryan ; Ganeshalingam Gandeephan ; Gillham Trent ; Palomino Mauricio ; Koste Glen ; Jalilian Ehsan

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interfaces

Ko, Heena ; Agnoli, Giovanni M ; Chen, Kevin Will ; Ford, Joshua R ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Lemay, Stephen O ; Schimon, David ; Sundstrom, Matthew J ; Weinberg, Joshua ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACES UTILISATEUR DE DÉTECTION DE FUITE
LEAK DETECTION USER INTERFACES

Jacobson, Bruce, J ; Mccormack, Ryan ; Ganeshalingam, Gandeephan ; Gillham, Trent ; Palomino, Mauricio ; Koste, Glen ; Jalilian, Ehsan

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACES UTILISATEUR DE DÉTECTION DE FUITE
LEAK DETECTION USER INTERFACES

Jacobson, Bruce ; Mccormack, Ryan ; Ganeshalingam, Gandeephan ; Gillham, Trent ; Palomino, Mauricio ; Koste, Glen ; Jalilian, Ehsan

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACES UTILISATEUR SPÉCIFIQUES AU CONTEXTE
CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Ko, Heena ; Agnoli, Giovanni M ; Chen, Kevin Will ; Ford, Joshua R ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Lemay, Stephen O ; Schimon, David ; Sundstrom, Matthew J ; Weinberg, Joshua ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Icon-based user interfaces

Vallone, Anthony J

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces for transactions

Os, Marcel Van

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces for transactions

Van Os, Marcel ; Alabi, Oluwatomiwa B ; Anton, Peter D ; Dicker, George R ; Tickner, Simon ; Grainger, Morgan ; Shearer, Nicholas J ; Lynch, Kevin ; Cantelmo, Leonardo N

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces for transactions

Van Os, Marcel ; Alabi, Oluwatomiwa B ; Anton, Peter D ; Dicker, George R ; Tickner, Simon ; Grainger, Morgan ; Shearer, Nicholas J ; Lynch, Kevin ; Cantelmo, Leonardo N

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalable user interface system

Zhang Rui ; Raymond Michelle ; Sun Changbo ; Zhang Daoping ; Beaulieu CONRAD Bruce ; Hajdukiewicz John

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRONIC MESSAGE USER INTERFACE

Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan R ; Ive, Jonathan P

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breathing sequence user interface

Blahnik, Jay ; Arney, Julie A ; Bebbington, Samuel H ; Butcher, Gary Ian ; Fennis, Jules K ; Jenkins, Monica

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breathing sequence user interface

Blahnik, Jay ; Arney, Julie A ; Bebbington, Samuel H ; Butcher, Gary Ian ; Fennis, Jules K ; Jenkins, Monica

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BREATHING SEQUENCE USER INTERFACE

Blahnik, Jay ; Arney, Julie A ; Bebbington, Samuel H ; Butcher, Gary Ian ; Fennis, Jules K ; Jenkins, Monica

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces for transactions

Van Os, Marcel ; Alabi, Oluwatomiwa B ; Anton, Peter D ; Dicker, George R ; Tickner, Simon ; Grainger, Morgan ; Shearer, Nicholas J ; Lynch, Kevin ; Cantelmo, Leonardo N

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES FOR PEER-TO-PEER TRANSFERS

Van Os, Marcel ; Lemmens, Cas ; Mclachlan, Mischa

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES FOR PEER-TO-PEER TRANSFERS

Van Os, Marcel ; Anton, Peter D ; Broughton, Lee S ; Connor, Teofila ; Dryer, Allison ; Heard, Richard ; King, Nicholas V ; Lemmens, Cas G ; Olson, Joshua G ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 58.628  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (25)
 2. 1988đến1995  (302)
 3. 1996đến2003  (5.375)
 4. 2004đến2012  (21.488)
 5. Sau 2012  (31.438)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (13.881)
 2. Chinese  (5.635)
 3. German  (4.041)
 4. Korean  (3.871)
 5. Japanese  (395)
 6. Spanish  (330)
 7. Russian  (200)
 8. Danish  (28)
 9. Hebrew  (25)
 10. Polish  (19)
 11. Romanian  (11)
 12. Dutch  (11)
 13. Czech  (10)
 14. Ukrainian  (8)
 15. Portuguese  (6)
 16. Hungarian  (4)
 17. Finnish  (3)
 18. Norwegian  (1)
 19. Greek  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...