skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Astronauts from Taiwan: Taiwanese immigration to Australia and New Zealand and the search for a new life
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Astronauts from Taiwan: Taiwanese immigration to Australia and New Zealand and the search for a new life

Beal, Tim ; Sos, Farib; Asia Pacific Research Institute (Corporate Author) ; Asia Pacific Public Affairs Forum (Corporate Author)

ISBN: 1877228273 ; ISBN: 9781877228278

Toàn văn không sẵn có

2
Transmigration and the new Chinese: theories and practices from the New Zealand experience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transmigration and the new Chinese: theories and practices from the New Zealand experience

Ip, Manying

CAS occasional papers and monographs ;

ISBN: 9628269585 ; ISBN: 9789628269587

Toàn văn không sẵn có

3
Har Gee Chans in New Zealand: Har Gee Chans Reunion Committee, 2014 celebrating the arrival of wives and children in New Zealand 75 years ago
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Har Gee Chans in New Zealand: Har Gee Chans Reunion Committee, 2014 celebrating the arrival of wives and children in New Zealand 75 years ago

Wong, Helen ; Chan, Maggie ; Chan, Vincent ; Lam, Ruth; Har Gee Chans Reunion Committee 2014 (Corporate Author)

ISBN: 9780473273965 ; ISBN: 0473273969

Toàn văn không sẵn có

4
指纹和 Eurodac
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

指纹和 Eurodac

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-210-2 ; DOI: 10.2847/26268

Toàn văn sẵn có

5
指纹和 Eurodac.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

指纹和 Eurodac.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-160-0 ; DOI: 10.2847/20272

Toàn văn sẵn có

6
指纹和 Eurodac
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

指纹和 Eurodac

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-200-3 ; DOI: 10.2847/24832

Toàn văn sẵn có

7
指纹和 Eurodac
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

指纹和 Eurodac

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-170-9 ; DOI: 10.2847/21428

Toàn văn sẵn có

8
儿童申请 国际保护
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

儿童申请 国际保护

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-180-8 ; DOI: 10.2847/21965

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Xinxilan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xinxilan

Zhong Zi Hai Pai Shang Wu Guan Li (Corporate Author)

Zui xin zi zhu chu guo quan cheng zhi nan

ISBN: 7111150767 ; ISBN: 9787111150763

Toàn văn không sẵn có

10
Jianada, Aodaliya, Xinzilan du li ji shu yi min zhi nan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jianada, Aodaliya, Xinzilan du li ji shu yi min zhi nan

Sun, Xiaomei

Toàn văn không sẵn có

11
Zengcheng New Zealanders: a history for the 80th anniversary of the Tung Jung Association of NZ Inc
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zengcheng New Zealanders: a history for the 80th anniversary of the Tung Jung Association of NZ Inc

Chan, H. D. M-H; Tung Jung Association of Nz (Corporate Author) ; Poll Tax Chinese Heritage Trust (Corporate Author)

ISBN: 9780473112158 ; ISBN: 0473112159

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Xianzai: Now : in New Zealand
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xianzai: Now : in New Zealand

Johnston, Lynnaire ; Leather, Graeme

ISBN: 0959800727 ; ISBN: 9780959800722

Toàn văn không sẵn có

13
Hua qiao gai guan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hua qiao gai guan

Liu, Shimu; Xu, Zhigui

Toàn văn không sẵn có

14
Hua qiao zhi : zong zhi
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hua qiao zhi : zong zhi

Hua Qiao Zhi Bian Zuan Wei Yuan Hui

Toàn văn không sẵn có

15
&#26481;&#21271;&#31227;&#27665;&#21839;&#38988;<br>Dongbei yi min wen ti
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

東北移民問題
Dongbei yi min wen ti

Wang, Haibo ; 王海波

Toàn văn không sẵn có

16
&#20445;&#25837;&#20689;&#27665;&#35542;<br>Bao hu qiao min lun
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

保擭僑民論
Bao hu qiao min lun

Xue, Dianzeng ; 薛典曾

Toàn văn không sẵn có

17
Zai Xin Xi Lan qiao ju de ri zi
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zai Xin Xi Lan qiao ju de ri zi

Yang, Tangcheng

Toàn văn không sẵn có

18
Qiao wu fa gui
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Qiao wu fa gui

China (Republic : 1949- ).,Qiao Wu Wei Yuan Hui

Toàn văn không sẵn có

19
An Ethno-geography of Taiwanese, Japanese and Filipino immigrants in Auckland
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Ethno-geography of Taiwanese, Japanese and Filipino immigrants in Auckland

Yoon, Hong-Key ; Boyer, Tania; University of Auckland. Department of Geography (Corporate Author)

Occasional paper / Department of Geography, University of Auckland,

ISBN: 0908672209 ; ISBN: 9780908672202

Toàn văn không sẵn có

20
Kong Koan records]
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kong Koan records]

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (6)
 2. 1960đến1999  (5)
 3. 2000đến2006  (8)
 4. 2007đến2012  (11)
 5. Sau 2012  (18)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (29)
 2. French  (7)
 3. Arabic  (6)
 4. Spanish  (6)
 5. Russian  (2)
 6. Hebrew  (1)
 7. German  (1)
 8. Hindi  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...