skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 205.509  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Tin tức xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Landmark Copyright Case on Computer User Interfaces.(Case overview)

Sun Mingfei King

Mondaq Business Briefing, March 4, 2012

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Protection Of Graphical User Interfaces In Turkish Law

Ms I??K Ozdo?An And Merve Alt?Nay

Mondaq Business Briefing, Nov 4, 2014

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design Protection For Graphical User Interfaces.(State Intellectual Property Office)

Yang, Stephen

Mondaq Business Briefing, June 16, 2014

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swipe To Patent: Design Patents In The Age Of User Interfaces

Ferrill, Beth ; Dreyer, Lauren ; Dreyer, Erik ; Sanchez, John

TechCrunch, Aug 3, 2015

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 'Nightflyers' TV show has some killer user interfaces

Summers, Nick

Engadget, Dec 5, 2018

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protection For GUIs Restricted To Specific Hardware Carriers In China.(graphical user interfaces)

Mondaq Business Briefing, Jan 11, 2018

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian Patent Office v Apple Inc: Time For Another Bite At Patenting Fancy User Interfaces

Ramchand, Nik

Mondaq Business Briefing, Sept 3, 2018

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apple Inc Files Patent Application for Devices and Methods for Navigating Between User Interfaces

Indian Patents News, Oct 3, 2018

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apple Inc Files Patent Application for Devices and Methods for Navigating Between User Interfaces

Indian Patents News, Mar 15, 2018

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cypress TrueTouch Touchscreen Controllers Pair With Carestream's FLEXX Transparent Conductive Films for More Flexible and Responsive User Interfaces

News Bites - Electronics, Feb 28, 2014

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

GEORGIA SOFTWORKS DEBUTS GUI STYLE FORMS AND CONTROLS.(graphical user interfaces)(RF FormMaker)

GUI Program News, July 1, 2006, Vol.17(7)

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blue Water Embedded Rolls Out Royalty-free GUI Toolkit.(Graphical user interfaces)(Brief article)

Wireless News, July 9, 2010

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microsoft Technology Licensing LLC Files Patent Application for Guide Objects for Drawing in User Interfaces

Indian Patents News, Oct 12, 2018

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comstar to employ NDS Master UI interface for its IPTV service.(RUSSIA)(Comstar Telecommunications installs user interfaces)(Brief article)

European Telecom, April, 2009, Vol.14(4), p.12(1)

ISSN: 1091-6873

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microsoft Technology Licensing LLC Files Patent Application for Contextual Tabs in Ribbons Based Graphical User Interfaces for Mobile Devices

Indian Patents News, Aug 30, 2017

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Punchbowl Unveils New User Interface

Wireless News, Feb 16, 2014

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

zSpace, Inc. Announces 3D User Interface Guidelines

Internet Wire, April 23, 2013

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comcast previews next-gen user interface.(THE CABLE SHOW 2012)

The Online Reporter, May 25, 2012, p.6(2)

ISSN: 1364-7113

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

SoftMic Graphic User Interface.(SCC Soft Computer)(Recalls & Field Corrections: Class II)

Biomedical Safety & Standards, April 1, 2012, Vol.42(6), p.45(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-9775

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 205.509  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (354)
 2. Toàn văn trực tuyến (40.224)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (308)
 2. 1989đến1995  (7.532)
 3. 1996đến2002  (27.606)
 4. 2003đến2010  (51.934)
 5. Sau 2010  (118.129)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (180.852)
 2. German  (14)
 3. French  (12)
 4. Spanish  (4)
 5. Chinese  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Seitz, Patrick
 3. Lewis, Peter H.
 4. Tarr, Greg
 5. Wilson, Richard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...