skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complementarity of Technology Adoption and Social Capital Participation: The Case of Systems of Rice Intensification in Ghana

Yahaya, Iddrisu ; Zereyesus, Yacob A. ; Nakelse, Tebila ; Haruna, Bashiru

Journal of International Development, October 2019, Vol.31(7), pp.601-616 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-1748 ; E-ISSN: 1099-1328 ; DOI: 10.1002/jid.3420

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ABI/INFORM Complete  (1)
 2. ABI/INFORM Global  (1)
 3. Arts & Humanities Full Text  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Haruna, Bashiru
 2. Zereyesus, Yacob
 3. Yahaya, Iddrisu
 4. Nakelse, T.
 5. Zereyesus, Y.A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...