skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 37  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Tác giả/ người sáng tác: Wyithe, J. Stuart B. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The accretion history of dark matter halos III: A physical model for the concentration-mass relation

Correa, Camila A. ; Wyithe, J. Stuart B. ; Schaye, Joop ; Duffy, Alan R.

Arxiv ID: 1502.00391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The clustering and halo occupation distribution of Lyman-break galaxies at \(z\sim4\)

Park, Jaehong ; Han-Seek, Kim ; Wyithe, J ; Lacey, C ; Baugh, C ; Barone-Nugent, R ; Trenti, M ; Bouwens, R; Bouwens, R (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 8, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw1316

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages Reionization & Galaxy Formation Simulation II: Spin and concentration parameters for dark matter haloes during the Epoch of Reionization

Angel, Paul ; Poole, Gregory ; Ludlow, Aaron ; Duffy, Alan ; Geil, Paul ; Mutch, Simon ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J; Wyithe, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 2, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw737

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The clustering and halo occupation distribution of Lyman-break galaxies at $z\sim4$

Park, Jaehong ; Kim, Han-Seek ; Wyithe, J. Stuart B. ; Lacey, C. G. ; Baugh, C. M. ; Barone-Nugent, R. L. ; Trenti, M. ; Bouwens, R. J.

Arxiv ID: 1511.01983

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The growth of disks and bulges during hierarchical galaxy formation. I: fast evolution vs secular processes

Tonini, Chiara ; Mutch, Simon ; Croton, Darren ; Wyithe, J; Wyithe, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 20, 2016

DOI: 10.1093/mnras/stw956

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Empirical Study of the Relationship between Ly{\alpha} and UV selected Galaxies: Do Theorists and Observers `Select' the Same Objects?

Dijkstra, Mark ; Wyithe, Stuart; Wyithe, Stuart (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 30, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2011.19958.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages Reionization and Galaxy Formation Simulation - X. The small contribution of quasars to reionization

Qin, Yuxiang ; Mutch, Simon ; Poole, Gregory ; Liu, Chuanwu ; Angel, Paul ; Duffy, Alan ; Geil, Paul ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J; Wyithe, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 26, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stx1909

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages reionization & galaxy formation simulation V: morphology and statistical signatures of reionization

Geil, Paul ; Mutch, Simon ; Poole, Gregory ; Angel, Paul ; Duffy, Alan ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J; Wyithe, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 15, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw1718

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variation in the escape fraction of ionising photons from galaxies and the redshifted 21-cm power spectrum during reionization

Kim, Han-Seek ; Wyithe, J. Stuart B. ; Park, Jaehong ; Lacey, C. G.

Arxiv ID: 1303.3051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages reionization and galaxy formation simulation--VII. The sizes of high-redshift galaxies

Liu, Chuanwu ; Mutch, Simon J. ; Poole, Gregory B. ; Angel, Paul W. ; Duffy, Alan R. ; Geil, Paul M. ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J. Stuart B.

Arxiv ID: 1608.00819

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The growth of disks and bulges during hierarchical galaxy formation. II: metallicity, stellar populations and dynamical evolution

Tonini, Chiara ; Mutch, Simon J. ; Wyithe, J. Stuart B. ; Croton, Darren J.

Arxiv ID: 1606.06040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-Gravitational Contributions to the Clustering of Ly-alpha Selected Galaxies: Implications for Cosmological Surveys

Wyithe, Stuart ; Dijkstra, Mark; Dijkstra, Mark (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 4, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2011.19007.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages Reionization and Galaxy Formation Simulation - XIII. AGN quenching of high-redshift star formation in ZF-COSMOS-20115

Qin, Yuxiang ; Mutch, Simon J. ; Duffy, Alan R. ; Geil, Paul M. ; Poole, Gregory B. ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J. Stuart B.

Mon Not R Astron Soc (2017) 471 (4): 4345-4354 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1704.03274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Predicted New Population of UV-faint Galaxies at z>4

Wyithe, Stuart ; Loeb, Abraham ; Oesch, Pascal

Arxiv ID: 1308.2030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages Reionization and Galaxy Formation Simulation - XV. Stellar evolution and feedback in dwarf galaxies at high redshift

Qin, Yuxiang ; Duffy, Alan ; Mutch, Simon ; Poole, Gregory ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J; Wyithe, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 10, 2018 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stz1380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages reionization and galaxy formation simulation XI: Clustering and halo masses of high redshift galaxies

Park, Jaehong ; Kim, Han-Seek ; Liu, Chuanwu ; Trenti, M. ; Duffy, Alan R. ; Geil, Paul M. ; Mutch, Simon J. ; Poole, Gregory B. ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J. Stuart B.

Arxiv ID: 1703.05419

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The spatial distribution of neutral hydrogen as traced by low HI mass galaxies

Kim, Han-Seek ; Wyithe, J. Stuart B. ; Baugh, C. M. ; Lagos, C. D. P. ; Power, C. ; Park, Jaehong

Arxiv ID: 1603.02383

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages reionization & galaxy formation simulation IV: UV luminosity functions of high-redshift galaxies

Liu, Chuanwu ; Mutch, Simon J. ; Angel, P. W. ; Duffy, Alan R. ; Geil, Paul M. ; Poole, Gregory B. ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J. Stuart B.

Arxiv ID: 1512.00563

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The accretion history of dark matter halos II: The connections with the mass power spectrum and the density profile

Correa, Camila A. ; Wyithe, J. Stuart B. ; Schaye, Joop ; Duffy, Alan R.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Year 2015, Volume 450, Issue 2, p.1521-1537 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1501.04382

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of feedback and the hot halo on the rates of gas accretion onto galaxies

Correa, Camila A. ; Schaye, Joop ; Van De Voort, Freeke ; Duffy, Alan R. ; Wyithe, J. Stuart B.

Arxiv ID: 1804.01537

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 37  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (34)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (3)
 2. 2005đến2007  (5)
 3. 2008đến2011  (7)
 4. 2012đến2016  (16)
 5. Sau 2016  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wyithe, J. Stuart B
 2. Wyithe, J.S.B.
 3. Wyithe, J
 4. Wyithe, Jsb
 5. Duffy, Alan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...