skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: World Bank eLibrary (World Bank) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Institutions taking root building state capacity in challenging contexts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutions taking root building state capacity in challenging contexts

Barma, Naazneen H

ISBN: 9781464802690 ; E-ISBN: 9781464802706

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Integrating human rights into development donor approaches, experiences, and challenges
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating human rights into development donor approaches, experiences, and challenges

Weltbank

ISBN: 9780821396216 ; E-ISBN: 9780821396223

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Making monitoring and evaluation systems work a capacity development toolkit
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making monitoring and evaluation systems work a capacity development toolkit

Görgens - Albino, Marelize; Kusek, Jody Zall ; World Bank

ISBN: 0821381865 ; E-ISBN: 0821381873 ; ISBN: 9780821381861 ; E-ISBN: 9780821381878 ; ISBN: 9780821381861 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-8186-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The Political Economy of Decentralization Reforms : Implications for Aid Effectiveness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Economy of Decentralization Reforms : Implications for Aid Effectiveness

Eaton, Kent ; Kaiser, Kai ; Smoke, Paul J

Directions in Development

Series ISSN: 6418-7510 ; ISBN: 9780821388402 ; ISBN: 0821388401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
International Migration and Development in East Asia and the Pacific
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Migration and Development in East Asia and the Pacific

Ahsan, Ahmad ; Abella, Manolo ; Beath, Andrew ; Huang, Yukon ; Luthria, Manjula ; Nguyen, Trang Van

ISBN: 9780821396490 ; ISBN: 0821396498

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Parliaments as Peacebuilders in Conflict-Affected Countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parliaments as Peacebuilders in Conflict-Affected Countries

O'Brien, Mitchell ; Stapenhurst, Rick ; Johnston, Niall

WBI learning resources series

ISBN: 9780821375792 ; ISBN: 0821375792

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration and Remittances Factbook 2011

ISBN: 9780821382189 ; E-ISBN: 9780821385111 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-8218-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Reforming public institutions and strengthening governance a World Bank strategy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reforming public institutions and strengthening governance a World Bank strategy

World Bank,Public Sector Board

ISBN: 0821348752

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic management for government agencies

Girishankar, Navin ; De Silva, Migara

World Bank Discussion Papers

ISBN: 9780821342343 ; ISBN: 0821342347 ; DOI: 10.1596/0-8213-4234-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Public sector reform what works and why?: an IEG evaluation of World Bank support
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public sector reform what works and why?: an IEG evaluation of World Bank support

World Bankmmnmmindependent Evaluation Group

ISBN: 082137589X ; ISBN: 9780821375891

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System : A Handbook for Development Practitioners
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System : A Handbook for Development Practitioners

Zall Kusek, Jody ; Rist, Ray C

ISBN: 0821358235 ; ISBN: 9780821358238

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Decentralization in Developing Countries

Litvack, Jennie ; Ahmad, Junaid ; Bird, Richard

ISBN: 9780821343500 ; ISBN: 0821343505 ; DOI: 10.1596/0-8213-4350-5

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Civil service reform and the World Bank
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil service reform and the World Bank

Nunberg, Barbara; Nellis, John R

ISBN: 082132117X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Public sector decentralization economic policy and sector investment programs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public sector decentralization economic policy and sector investment programs

Silverman, Jerry M

ISBN: 0821322796

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Public Office, Private Interests : Accountability through Income and Asset Disclosure
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Office, Private Interests : Accountability through Income and Asset Disclosure

World Bank ; United Nations Office on Drugs and Crime

ISBN: 9780821394526 ; ISBN: 0821394525

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The Black Box of Governmental Learning : The Learning Spiral - A Concept to Organize Learning in Governments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Black Box of Governmental Learning : The Learning Spiral - A Concept to Organize Learning in Governments

Blindenbacher, Raoul ; Nashat, Bidjan

ISBN: 9780821384534 ; ISBN: 0821384538

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Governance and development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governance and development

World Bank

ISBN: 0821320947

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
The Migration and Remittances Factbook 2008
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Migration and Remittances Factbook 2008

World Bank

ISBN: 9780821374139 ; ISBN: 0821374133

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Contemporary Migration to South Africa : A Regional Development Issue
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary Migration to South Africa : A Regional Development Issue

Segatti, Aurelia ; Landau, Loren B

Africa Development Forum

ISBN: 9780821387672 ; ISBN: 0821387677

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Economic research on the determinants of immigration lessons for the European Union
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic research on the determinants of immigration lessons for the European Union

Borjas, George J

ISBN: 0821345044

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (20)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (4)
 2. 1998đến2002  (3)
 3. 2003đến2005  (3)
 4. 2006đến2008  (7)
 5. Sau 2008  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 世界銀行
 2. World Bank
 3. Bank, World.
 4. Schiff, Maurice
 5. Zall Kusek, Jody

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...