skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 54  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: World Bank xóa Chủ đề: Subsidiary xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The World Bank's Country Policy and Institutional Assessment : An IEG Evaluation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World Bank's Country Policy and Institutional Assessment : An IEG Evaluation

Independent Evaluation Group

ISBN: 9780821384275 ; ISBN: 0821384279

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Poverty Reduction Support Credits : An Evaluation of World Bank Support
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poverty Reduction Support Credits : An Evaluation of World Bank Support

Independent Evaluation Group

IEG Study Series

ISBN: 9780821383056 ; ISBN: 0821383051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Growth and Productivity in Agriculture and Agribusiness : Evaluative Lessons from World Bank Group Experience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth and Productivity in Agriculture and Agribusiness : Evaluative Lessons from World Bank Group Experience

Independent Evaluation Group

ISBN: 9780821386064 ; ISBN: 0821386069

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The World Bank Group's Response to the Global Economic Crisis : Phase 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World Bank Group's Response to the Global Economic Crisis : Phase 1

Independent Evaluation Group

ISBN: 9780821386651 ; ISBN: 0821386654

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
A Guide to the World Bank
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Guide to the World Bank

World Bank

ISBN: 0821353446 ; ISBN: 0821358308 ; ISBN: 9780821353448 ; ISBN: 9780821358306

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Assessing World Bank support for trade, 1987-2004 an IEG evaluation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing World Bank support for trade, 1987-2004 an IEG evaluation

Tsikata, Yvonne M

ISBN: 0821365916 ; ISBN: 9780821365915

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Social Protection and Labor at the World Bank, 2000-08
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Protection and Labor at the World Bank, 2000-08

Holzmann, Robert

ISBN: 9780821376485 ; ISBN: 0821376489

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Using knowledge to improve development effectiveness an evaluation of World Bank economic, and sector work, and technical assistance, 2000-2006
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using knowledge to improve development effectiveness an evaluation of World Bank economic, and sector work, and technical assistance, 2000-2006

World Bankmmnmmindependent Evaluation Group

ISBN: 9780821377253 ; ISBN: 9780821377260

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Lessons for the Urban Century : Decentralized Infrastructure Finance in the World Bank
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons for the Urban Century : Decentralized Infrastructure Finance in the World Bank

Clarke Annez, Patricia ; Huet, Gwénaelle ; Peterson, George E

Directions in Development

Series ISSN: 2008-0196 ; ISBN: 9780821375242 ; ISBN: 0821375245

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Environmental sustainability an evaluation of World Bank Group support
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental sustainability an evaluation of World Bank Group support

Weltbankmmnmmindependent Evaluation Group

ISBN: 0821376705 ; ISBN: 9780821376706

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thirty Years of World Bank Shelter Lending

Buckley, Robert M ; Kalarickal, Jerry;

Directions In Development - Infrastructure

ISBN: 9780821365779 ; ISBN: 0821365770 ; E-ISBN: 9780821365786 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-6577-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Infrastructure at the crossroads lessons from 20 years of World Bank experience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infrastructure at the crossroads lessons from 20 years of World Bank experience

Weltbank

ISBN: 0821366866 ; ISBN: 9780821366868

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Evaluating a Decade of World Bank Gender Policy : 1990-99
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating a Decade of World Bank Gender Policy : 1990-99

Operations Evaluation Department

ISBN: 0821362178 ; ISBN: 9780821362174

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Committing to results improving the effectiveness of HIV/AIDS assistance ; an OED evaluation of the World Bank's assistance for HIV/AIDS control
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Committing to results improving the effectiveness of HIV/AIDS assistance ; an OED evaluation of the World Bank's assistance for HIV/AIDS control

Operations Evaluation Department;; Weltbankmmnmmoperations Evaluation Department

ISBN: 0821363883 ; ISBN: 9780821363881

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
World Bank lending for lines of credit an IEG evaluation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Bank lending for lines of credit an IEG evaluation

Independent Evaluation Group;; Effron, Laurie ; Weltbankmmnmmindependent Evaluation Group

ISBN: 0821366548 ; ISBN: 0821366556 ; ISBN: 9780821366547

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Public sector reform what works and why?: an IEG evaluation of World Bank support
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public sector reform what works and why?: an IEG evaluation of World Bank support

World Bankmmnmmindependent Evaluation Group

ISBN: 082137589X ; ISBN: 9780821375891

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
IEG Review of World Bank Assistance for Financial Sector Reform
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

IEG Review of World Bank Assistance for Financial Sector Reform

Independent Evaluation Group

ISBN: 9780821363058 ; ISBN: 0821363050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Budget support as more effective aid? recent experiences and emerging lessons
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Budget support as more effective aid? recent experiences and emerging lessons

Practitioners&Apos; Forum On Budget Support; Walliser, Jan ; Koeberle, Stefan ; Stavreski, Zoran ; Strategic Partnership With Africammnmmbudget Support Working Group ; Practitioners' Forum On Budget Support

ISBN: 0821364634 ; ISBN: 9780821364635

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Healthy Development : The World Bank Strategy for Health, Nutrition, and Population Results
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Healthy Development : The World Bank Strategy for Health, Nutrition, and Population Results

World Bank

ISBN: 9780821371930 ; ISBN: 0821371932

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
The effectiveness of World Bank support for community-based and -driven development an OED evaluation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effectiveness of World Bank support for community-based and -driven development an OED evaluation

Kumar, Nalini ;Vajja, Anju ;Pozzoni, Barbara ;Woodall, George Garner;; Kumar, Nalini

ISBN: 0821363905 ; ISBN: 9780821363904

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 54  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (51)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (3)
 2. 2004đến2005  (11)
 3. 2006đến2007  (20)
 4. 2008đến2010  (13)
 5. Sau 2010  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Independent Evaluation Group
 2. World Bank
 3. 世界銀行
 4. World Bank. Independent Evaluation Group
 5. Bank, World.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...