skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 47  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1959 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le geste graphique et la structuration de l'espace.
The graphic gesture and the structuralization of space

Zazzo, R

Enfance; psychologie, pedagogie, neuropsychiatrie, sociologie, 1950, Vol.3(3-4), pp.204-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-7545 ; PMID: 14784026 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Adolf Hitler in Brunswick, 1931 (photo)
Adolf Hitler in Brunswick, 1931 (photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adolf Hitler in Brunswick, 1931 (photo)

Toàn văn sẵn có

3
Hermann Mueller (b/w photo)
Hermann Mueller (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hermann Mueller (b/w photo)

Toàn văn sẵn có

4
Count Sergei Yulyevich Witte (b/w photo)
Count Sergei Yulyevich Witte (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Count Sergei Yulyevich Witte (b/w photo)

Toàn văn sẵn có

5
An Antiquarian, c.1790 (pencil on paper)
An Antiquarian, c.1790 (pencil on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Antiquarian, c.1790 (pencil on paper)

Dance-Holland, Nathaniel

Toàn văn sẵn có

6
Ludwig Thoma (b/w photo)
Ludwig Thoma (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ludwig Thoma (b/w photo)

Toàn văn sẵn có

7
Study of Three Hands, 1625-30 (black & red chalk on paper)
Study of Three Hands, 1625-30 (black & red chalk on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of Three Hands, 1625-30 (black & red chalk on paper)

Strozzi, Bernardo

Toàn văn sẵn có

8
Franklin D. Roosevelt (b/w photo)
Franklin D. Roosevelt (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Franklin D. Roosevelt (b/w photo)

Toàn văn sẵn có

9
Sketch Book for the 'Child's Dream', 1858 (pencil, pen & ink on paper)
Sketch Book for the 'Child's Dream', 1858 (pencil, pen & ink on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sketch Book for the 'Child's Dream', 1858 (pencil, pen & ink on paper)

Halswelle, Keeley

Toàn văn sẵn có

10
Hans Albers and Hansi Burg (b/w photo)
Hans Albers and Hansi Burg (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hans Albers and Hansi Burg (b/w photo)

Toàn văn sẵn có

11
Noli me tangere, detail of 1762232 (fresco)
Noli me tangere, detail of 1762232 (fresco)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noli me tangere, detail of 1762232 (fresco)

Giotto Di Bondone

Toàn văn sẵn có

12
Supper at Emmaus, c.1630-33 (ink & chalk on paper)
Supper at Emmaus, c.1630-33 (ink & chalk on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supper at Emmaus, c.1630-33 (ink & chalk on paper)

Rembrandt Harmensz. van Rijn

Toàn văn sẵn có

13
Portrait of 'Captain Poole' in Armour, before 1671 (oil on canvas)
Portrait of 'Captain Poole' in Armour, before 1671 (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portrait of 'Captain Poole' in Armour, before 1671 (oil on canvas)

Hanneman, Adriaen

Toàn văn sẵn có

14
Sign language alphabet, 1827 (engraving) (b/w photo)
Sign language alphabet, 1827 (engraving) (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sign language alphabet, 1827 (engraving) (b/w photo)

Alavoine, Adele

Toàn văn sẵn có

15
Carl Friedrich Benz and Prince Alfons of Bavaria, 1929 (b/w photo)
Carl Friedrich Benz and Prince Alfons of Bavaria, 1929 (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carl Friedrich Benz and Prince Alfons of Bavaria, 1929 (b/w photo)

Toàn văn sẵn có

16
Jesus, 1893 (oil on canvas)
Jesus, 1893 (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jesus, 1893 (oil on canvas)

Munier, Émile

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ma'dan Araber (Westasien, Südiraq) - Gebärdensprache

Westphal-Hellbusch, Sigrid

DOI: 10.3203/IWF/E-182

Toàn văn sẵn có

18
Heinrich Zille (b/w photo)
Heinrich Zille (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heinrich Zille (b/w photo)

Toàn văn sẵn có

19
Sir John Barbirolli, c.1958-60 (b/w photo)
Sir John Barbirolli, c.1958-60 (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sir John Barbirolli, c.1958-60 (b/w photo)

Toàn văn sẵn có

20
Sir John Barbirolli, c.1958-60 (b/w photo)
Sir John Barbirolli, c.1958-60 (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sir John Barbirolli, c.1958-60 (b/w photo)

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 47  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1700  (5)
 2. 1700đến1899  (6)
 3. 1900đến1919  (11)
 4. 1920đến1940  (14)
 5. Sau 1940  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Gesture  (26)
 2. Men  (17)
 3. Male  (17)
 4. Gesturing  (16)
 5. Man  (16)
 6. Portrait  (15)
 7. Historical  (14)
 8. Celebrity  (13)
 9. Politics  (12)
 10. Portraits  (11)
 11. People  (11)
 12. Women  (10)
 13. Female  (10)
 14. Woman  (10)
 15. Standing  (9)
 16. Position  (9)
 17. Christianity  (7)
 18. Fifties  (6)
 19. Germany  (6)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (45)
 2. qno  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kent, Rockwell
 2. Bellows, George Wesley
 3. Greco, El Domenico
 4. Frank, Robert
 5. Hals, Frans

theo chủ đề:

 1. Gestures
 2. Gesture
 3. Men
 4. Male
 5. Gesturing

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...