skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 138  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ninhydrin - Molecule of the Month April 2018 [Archived version]

Li Liang

DOI: 10.6084/m9.figshare.5972428

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ninhydrin - Molecule of the Month April 2018 [Archived version]

Li Liang

DOI: 10.6084/m9.figshare.5972428.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5972428

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family involvement in preschoolers' bilingual heritage language development: a cultural-historical study of Chinese-Australian families' everyday practices

Li, Liang

DOI: 10.4225/03/58A656915E588

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

T2-weighted Imaging Combined with Diffusion-weighted Imaging in Evaluating Parametrial Invasion in Cervical Carcinoma Patients

qu, rong; Li, Liang

DOI: 10.1594/ecr2012/C-1798

Toàn văn sẵn có

5
SHAO Analysis Center 2012 Annual Report
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

SHAO Analysis Center 2012 Annual Report

Qian, Zhihan ; Li, Jinling ; Shu, Fengchun ; Guo, Li ; Xu, Minghui ; Wang, Guangli ; Li, Liang ; Liu, Li; Shanghai Astronomical Observatory

International VLBI Service for Geodesy and Astrometry 2012 Annual Report; 311-314; NASA/TP-2013-217511

20150003920

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Young people with left-behind experiences in childhood have higher levels of psychological resilience

Li Liang ; Yisheng Yang ; Qianguo Xiao

DOI: 10.25384/SAGE.C.4249115.V1 ; Related DOI: 10.1177/1359105318801056 ; Related DOI: 10.25384/SAGE.c.4249115

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Young people with left-behind experiences in childhood have higher levels of psychological resilience

Li Liang ; Yisheng Yang ; Qianguo Xiao

DOI: 10.25384/SAGE.C.4249115 ; Related DOI: 10.1177/1359105318801056

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supplementary_File – Supplemental material for Young people with left-behind experiences in childhood have higher levels of psychological resilience

Li Liang ; Yisheng Yang ; Qianguo Xiao

DOI: 10.25384/SAGE.7149845.V1 ; Related DOI: 10.1177/1359105318801056 ; Related DOI: 10.25384/SAGE.7149845

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taxonomy Of The Genus Hybridolinus Schillhammer (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina) From China

Li, Liang ; Zhou, Hong-Zhang

DOI: 10.5281/zenodo.275702 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.275703 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.275704 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.275705 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.275706 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.275707 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.275708 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.275709 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.275710

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taxonomy Of The Genus Craspedomerus Bernhauer, 1911 (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina) From China

Li, Liang ; Zhou, Hong-Zhang

DOI: 10.5281/zenodo.195931 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195932 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195933 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195934 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195935 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195936 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195937 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195938 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195939 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195940 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195941 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195942 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195943 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.195944

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

2809612.pdf

Hailiang Liu ; Xiaoqiang Zhu ; Li Liang ; Xuming Zhang ; Yi Yang

DOI: 10.6084/m9.figshare.5186047.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5186047

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

2809575.avi

Hailiang Liu ; Xiaoqiang Zhu ; Li Liang ; Xuming Zhang ; Yi Yang

DOI: 10.6084/m9.figshare.5176687

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tunabe liquid transformation optical waveguide bends

Hailiang Liu ; Xiaoqiang Zhu ; Li Liang ; Xuming Zhang ; Yi Yang

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3819010 ; Related DOI: 10.1364/OPTICA.4.000839

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Good response to PAH-targeted drugs in a PVOD patient carrying Biallelic EIF2AK4 mutation

Li Liang ; Hua Su ; Xiuqing Ma ; Ruifeng Zhang

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.C.4250777.V1 ; Related DOI: 10.1186/s12931-018-0900-2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.4250777

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Good response to PAH-targeted drugs in a PVOD patient carrying Biallelic EIF2AK4 mutation

Li Liang ; Hua Su ; Xiuqing Ma ; Ruifeng Zhang

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.C.4250777 ; Related DOI: 10.1186/s12931-018-0900-2

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

2809612.pdf

Hailiang Liu ; Xiaoqiang Zhu ; Li Liang ; Xuming Zhang ; Yi Yang

DOI: 10.6084/m9.figshare.5186047

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 1: of Good response to PAH-targeted drugs in a PVOD patient carrying Biallelic EIF2AK4 mutation

Li Liang ; Hua Su ; Xiuqing Ma ; Ruifeng Zhang

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7155287.V1 ; Related DOI: 10.1186/s12931-018-0900-2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7155287

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 1: of Good response to PAH-targeted drugs in a PVOD patient carrying Biallelic EIF2AK4 mutation

Li Liang ; Hua Su ; Xiuqing Ma ; Ruifeng Zhang

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7155287 ; Related DOI: 10.1186/s12931-018-0900-2

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tunabe liquid transformation optical waveguide bends

Hailiang Liu ; Xiaoqiang Zhu ; Li Liang ; Xuming Zhang ; Yi Yang

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3819010.v1 ; Related DOI: 10.1364/OPTICA.4.000839 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3819010

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fourteen New Species Of The Genus Gabrius Stephens, 1829 (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina) From China

Li, Liang ; Schillhammer, Harald ; Zhou, Hong-Zhang

DOI: 10.5281/zenodo.197419 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.197420 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.197421 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.197422 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.197423 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.197424 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.197425 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.197426 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.197427

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 138  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (3)
 2. 2008đến2009  (2)
 3. 2010đến2011  (13)
 4. 2012đến2014  (40)
 5. Sau 2014  (79)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li, Liang
 2. Bu, Xue-Bing
 3. Diesburg, Michael
 4. Fisher, Wade Cameron
 5. Abbott, Braden Keim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...