skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 78.883  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Discrete mathematics and its applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete mathematics and its applications

Rosen Kenneth H.

China : Mc Graw Hill; China Machine Press , 1998 - ISBN7111072545

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Discrete algorithmic mathematics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete algorithmic mathematics

Maurer Stephen B.; Ralston Anthony

Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub. Co., c1991. - (510 MAU 1991) - ISBN0201155850

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Handbook of discrete and combinatorial mathematics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of discrete and combinatorial mathematics

Kenneth H. Rosen; John G. Michaels

0849301491; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19872

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete mathematics : a unified approach

Wiitala Stephen A.

New York : McGraw Hill, c1987. - (510 WII 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Discrete mathematics : applied combinatorics and graph theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete mathematics : applied combinatorics and graph theory

Townsend Michael

Menlo Park, Calif. : Benjamin/Cummings Pub. Co., c1987. - (510 TOW 1987) - ISBN0805393552

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

LMS journal of computation and mathematics

[London, England] : London Mathematical Society, 1998- - (QA76.9.M35) - ISSN1461-1570

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Registration Accuracy and Quality of Real-Life Images (Image Registration Accuracy and Quality)

Hsu, Wei-Yen; Zuo, Xi-nian (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(7), p.e40558 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0040558

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Conditional Sampling for Variable-Resolution Video Compression (Conditional Sampling for Video Compression)

Wong, Alexander ; Shafiee, Mohammad Javad ; Azimifar, Zohreh; Serrano-gotarredona, Teresa (Editor)

2012, Vol.7(10), p.e45002 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0045002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Projection and Density Estimation Method for Knowledge Discovery (A Projection and Density Estimation Method)

Stanski, Adam ; Hellwich, Olaf; Androulakis, Ioannis P. (Editor)

2012, Vol.7(10), p.e44495 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0044495

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CT Image Segmentation Using FEM with Optimized Boundary Condition (CT Image Segmentation Using Optimized FEM)

Hishida, Hiroyuki ; Suzuki, Hiromasa ; Michikawa, Takashi ; Ohtake, Yutaka ; Oota, Satoshi; Rubinsky, Boris (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(2), p.e31116 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0031116

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quaternion-Based Discriminant Analysis Method for Color Face Recognition (Quaternion-Based Discriminant Analysis)

Xu, Yong; Bourdon, Jérémie (Editor)

2012, Vol.7(8), p.e43493 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043493

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on Similarity Measurement for Texture Image Retrieval (Similarity Measurement for Texture Image Retrieval)

Zhu, Zhengli ; Zhao, Chunxia ; Hou, Yingkun; Ahammer, Helmut (Editor)

2012, Vol.7(9), p.e45302 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0045302

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Bayesian Interpretation of the Particle Swarm Optimization and Its Kernel Extension (Bayesian Particle Swarm Optimization)

Andras, Peter; Sueur, Cédric (Editor)

2012, Vol.7(11), p.e48710 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0048710

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Location of Zeros of Wiener and Distance Polynomials (Zeros of Wiener and Distance Polynomials)

Dehmer, Matthias ; Ilić, Aleksandar; Germano, Guido (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(3), p.e28328 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0028328

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parameter Tuning Patterns for Random Graph Coloring with Quantum Annealing (Tuning Quantum Annealing for Graph Coloring)

Titiloye, Olawale ; Crispin, Alan; Adesso, Gerardo (Editor)

2012, Vol.7(11), p.e50060 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0050060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ologs: A Categorical Framework for Knowledge Representation (Ologs: A Categorical Framework for KR)

Spivak, David I ; Kent, Robert E; Mavergames, Chris (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(1), p.e24274 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0024274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Higuchi Dimension of Digital Images (Higuchi Dimension of Digital Images)

Ahammer, Helmut; Chirico, Giuseppe (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(9), p.e24796 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0024796

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insights from Classifying Visual Concepts with Multiple Kernel Learning (Classifying Visual Concepts with Multiple Kernels)

Binder, Alexander ; Nakajima, Shinichi ; Kloft, Marius ; Müller, Christina ; Samek, Wojciech ; Brefeld, Ulf ; Müller, Klaus-Robert ; Kawanabe, Motoaki; Rapallo, Fabio (Editor)

2012, Vol.7(8), p.e38897 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0038897

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Quality of Zero Bounds for Complex Polynomials (The Quality of Zero Bounds for Complex Polynomials)

Dehmer, Matthias ; Tsoy, Yury Robertovich; Scalas, Enrico (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(7), p.e39537 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0039537

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web Search Queries Can Predict Stock Market Volumes (Search Queries Can Predict Stock Market Volumes)

Bordino, Ilaria ; Battiston, Stefano ; Caldarelli, Guido ; Cristelli, Matthieu ; Ukkonen, Antti ; Weber, Ingmar; Montoya, Alejandro Raul Hernandez (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(7), p.e40014 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0040014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 78.883  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (679)
 2. 1960đến1974  (1.814)
 3. 1975đến1989  (3.845)
 4. 1990đến2005  (11.440)
 5. Sau 2005  (59.291)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (57.226)
 2. French  (1.111)
 3. German  (822)
 4. Italian  (308)
 5. Portuguese  (151)
 6. Chinese  (74)
 7. Japanese  (25)
 8. Turkish  (14)
 9. Spanish  (11)
 10. Russian  (7)
 11. Arabic  (1)
 12. Norwegian  (1)
 13. Dutch  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Knauer, Kolja
 2. Emmert-Streib, Frank
 3. Couceiro, Miguel
 4. Dehmer, Matthias
 5. Perc, Matjaz

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...