skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.701  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Performance of Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Performance of Nationalism

Menon, Jisha

ISBN10: 1107000106 ; ISBN13: 9781107000100 ; E-ISBN10: 1139845667 ; E-ISBN13: 9781139845663

Toàn văn sẵn có

2
La Langue source de la nation : messianismes séculiers en Europe centrale et orientale (du XVIIIe au XXe siècle)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Langue source de la nation : messianismes séculiers en Europe centrale et orientale (du XVIIIe au XXe siècle)

Adamski D; Caussat Pierre; Crepon M

Hayen : Mardaga, c1996. - (190 CAU 1996) - ISBN2870095643

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Mass communication in Israel nationalism, globalization, and segmentation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mass communication in Israel nationalism, globalization, and segmentation

Soffer, Oren

E-ISBN 9781782384519 ; E-ISBN 9781782384526

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Tagore and Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tagore and Nationalism

Tuteja, K. L. ;Chakraborty, Kaustav;; Tuteja, K. L (Editor) ; Chakraborty, Kaustav (Editor)

ISBN: 9788132236955 ; ISBN: 8132236955 ; E-ISBN: 9788132236962 ; E-ISBN: 8132236963 ; DOI: 10.1007/978-81-322-3696-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The postcolonial studies dictionary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The postcolonial studies dictionary

Nayar Pramod K.

Chichester, West Suxxex, UK ; Malden, MA, USA : Wiley, 2015. - (809 NAY 2015) - ISBN9781118781050 (hardback);ISBN9781118781043 (paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Yeats, Shakespeare, and Irish Cultural Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yeats, Shakespeare, and Irish Cultural Nationalism

Hennessey Oliver

ISBN10: 1611476267 ; ISBN13: 9781611476262 ; E-ISBN10: 1611476275 ; E-ISBN13: 9781611476279

Toàn văn sẵn có

7
Jurji Zaidan and the Foundations of Arab Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jurji Zaidan and the Foundations of Arab Nationalism

Philipp, Thomas ; Zaidan, Jurji

E-ISBN: 9780815652717 ; E-ISBN: 0815652712

Toàn văn sẵn có

8
Macropolitics of Nineteenth-Century Literature - Nationalism, Exoticism, Imperialism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Macropolitics of Nineteenth-Century Literature - Nationalism, Exoticism, Imperialism

ISBN: 9780812282085 ; E-ISBN: 9781512800371 ; E-ISBN: 1512800376

Toàn văn sẵn có

9
Memory, Nationalism, and Narrative in Contemporary South Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory, Nationalism, and Narrative in Contemporary South Asia

Mallot, J. Edward

E-ISBN: 9781137007063 E-ISBN: 1137007060 DOI: 10.1057/9781137007063 ISBN: 9781137007056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Language Policy and Language Planning: From Nationalism to Globalisation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language Policy and Language Planning: From Nationalism to Globalisation

Wright, Sue

ISBN: 9780230302617 ; ISBN: 0230302610 ; E-ISBN: 9781137576477 ; E-ISBN: 1137576472 ; DOI: 10.1007/978-1-137-57647-7

Toàn văn sẵn có

11
Gender, Nationalism, and War: Conflict on the Movie Screen
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender, Nationalism, and War: Conflict on the Movie Screen

Evangelista, Matthew;

ISBN: 9781107001947 ; ISBN: 9780521173544 ; ISBN: 1107001943 ; ISBN: 052117354X ; E-ISBN: 9780511740046 ; E-ISBN: 0511740042 ; DOI: 10.1017/CBO9780511740046

Toàn văn sẵn có

12
Byron and the Rhetoric of Italian Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Byron and the Rhetoric of Italian Nationalism

Schmidt, Arnold

ISBN: 978-1-349-37965-1 ; E-ISBN: 978-0-230-10782-3 ; DOI: 10.1057/9780230107823

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Nationalism and the Cinema in France: Political Mythologies and Film Events, 1945-1995
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and the Cinema in France: Political Mythologies and Film Events, 1945-1995

Frey, Hugo

ISBN10: 1782383654 ; ISBN13: 9781782383659 ; E-ISBN10: 1782383662 ; E-ISBN13: 9781782383666

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
The Power of the Pen: The Politics, Nationalism, and Influence of Sir John Willison
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Power of the Pen: The Politics, Nationalism, and Influence of Sir John Willison

Clippingdale, Richard ; Clark, Joe

ISBN: 9781459703735 ; ISBN: 1459703731

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Historical Loss in Renaissance England: Foxe, Dee, Spenser, Milton

Escobedo, Andrew

E-ISBN: 9781501723964 ; DOI: 10.7591/9781501723964

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The Performance of Nationalism: India, Pakistan, and the Memory of Partition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Performance of Nationalism: India, Pakistan, and the Memory of Partition

Menon, Jisha;

ISBN: 9781107000100 ; ISBN: 1107000106 ; E-ISBN: 9780511686900 ; E-ISBN: 0511686900 ; DOI: 10.1017/CBO9780511686900

Toàn văn sẵn có

17
Communism and nationalism in India M. N. Roy and Comintern policy 1920 - 1939
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communism and nationalism in India M. N. Roy and Comintern policy 1920 - 1939

Haithcox, John Patrick; Roy, Manabendra Nath ; Columbia University

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
The Mahatma Misunderstood: The Politics and Forms of Literary Nationalism in India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mahatma Misunderstood: The Politics and Forms of Literary Nationalism in India

Shingavi, Snehal.;

E-ISBN: 9780857286475 ; E-ISBN: 0857286471 ; DOI: 10.7135/9780857286475

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
A Sociolinguistic History of Early Identities in Singapore : From Colonialism to Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Sociolinguistic History of Early Identities in Singapore : From Colonialism to Nationalism

Ghim-Lian Chew, Phyllis

E-ISBN: 9781137012340 E-ISBN: 113701234X DOI: 10.1057/9781137012340 ISBN: 9781137012333

Toàn văn sẵn có

20
Language and minority rights: Ethnicity, nationalism and the politics of language. 2. ed
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language and minority rights: Ethnicity, nationalism and the politics of language. 2. ed

May, Stephen

ISBN: 9780203832547 ; ISBN: 9780805863062 ; ISBN: 9780805863079 ; ISBN: 020383254X ; ISBN: 0805863060 ; ISBN: 0805863079

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.701  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1978  (9)
 2. 1978đến1988  (14)
 3. 1989đến1997  (48)
 4. 1998đến2007  (358)
 5. Sau 2007  (1.260)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.691)
 2. German  (84)
 3. French  (11)
 4. Spanish  (6)
 5. Arabic  (3)
 6. Dutch  (3)
 7. Hungarian  (2)
 8. Japanese  (2)
 9. Russian  (2)
 10. Hebrew  (2)
 11. Chinese  (2)
 12. Bengali  (1)
 13. Provencal  (1)
 14. Greek  (1)
 15. Marathi  (1)
 16. Welsh  (1)
 17. Persian  (1)
 18. Swedish  (1)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Aston, Elaine
 2. Mazierska, Ewa
 3. Piper, H. Beam
 4. Birmingham, George A.
 5. Kaplan, Cora

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...