skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.471  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Berridge, Geoff

ISBN10: 0230229603 ; ISBN10: 023022959X ; ISBN13: 9780230229600 ; ISBN13: 9780230229594 ; E-ISBN10: 0230277357 ; E-ISBN13: 9780230277359

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Diplomacy and Negotiation for Humanitarian NGOs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy and Negotiation for Humanitarian NGOs

Roeder, Jr., Larry Winter ; Simard, Albert

ISBN: 978-1-4614-7112-7 ; E-ISBN: 978-1-4614-7113-4 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-7113-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Islamic globalization : pilgrimage, capitalism, democracy, and diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islamic globalization : pilgrimage, capitalism, democracy, and diplomacy

Bianchi, Robert

E-ISBN13: 9789814508445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Real-Time Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-Time Diplomacy

Seib, Philip M.

ISBN10: 0230339433 ; ISBN10: 0230339425 ; ISBN13: 9780230339439 ; ISBN13: 9780230339422 ; E-ISBN10: 1137010908 ; E-ISBN13: 9781137010902

Toàn văn sẵn có

5
Diplomacy of Connivance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy of Connivance

Badie, Bertrand

ISBN: 978-1-349-43504-3 ; E-ISBN: 978-1-137-00643-1 ; DOI: 10.1057/9781137006431

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The New Pacific Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Pacific Diplomacy

Fry, Greg ; Tarte, Sandra;

ISBN: 9781925022810 ; E-ISBN: 9781925022827

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Law in diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law in diplomacy

Corbett, Percy Ellwood; Center Ofinternational Studies, Princeton University

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Diplomacy : Theory and Practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy : Theory and Practice

Berridge, G. R.

E-ISBN: 9780230379275 E-ISBN: 0230379273 DOI: 10.1057/9780230379275 ISBN: 9781403993106 ISBN: 9781403993113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Collaborative Public Diplomacy: How Transnational Networks Influenced American Studies in Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative Public Diplomacy: How Transnational Networks Influenced American Studies in Europe

Fisher, Ali

ISBN: 978-1-349-34205-1 ; E-ISBN: 978-1-137-04247-7 ; DOI: 10.1057/9781137042477

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Front Line Public Diplomacy: How US Embassies Communicate with Foreign Publics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Front Line Public Diplomacy: How US Embassies Communicate with Foreign Publics

Rugh, William

ISBN: 978-1-349-49554-2 ; E-ISBN: 978-1-137-44415-8 ; DOI: 10.1057/9781137444158

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Participation and Interaction : The Theory and Practice of China's Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participation and Interaction : The Theory and Practice of China's Diplomacy

Zhao, Jinjun ; Chen, Zhirui

ISBN: 9781938134043 ; E-ISBN: 9781938134050 ; E-ISBN: 9781938134067 ; DOI: 10.1142/u002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
The Palgrave Macmillan Dictionary Of Diplomacy
The Palgrave Macmillan Dictionary Of Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Palgrave Macmillan Dictionary Of Diplomacy

Berridge, G. ; Lloyd, L.;

The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy

ISBN: 9780230302990

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Diplomacy and Early Modern Culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy and Early Modern Culture

Adams, Robyn; Cox, Rosanna;; Adams, Robyn ; Cox, Rosanna

ISBN: 978-1-349-31626-7 ; E-ISBN: 978-0-230-29812-5 ; DOI: 10.1057/9780230298125

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Regional Representations in the EU: Between Diplomacy and Interest Mediation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional Representations in the EU: Between Diplomacy and Interest Mediation

Rowe, Carolyn

ISBN: 978-1-349-30608-4 ; E-ISBN: 978-0-230-31668-3 ; DOI: 10.1057/9780230316683

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy

Berridge, G R ; Lloyd, Lorna; Barder, Brian (Editor) ; Pope, Laurence E (Editor) ; Rana, Kishan S (Editor)

ISBN: 9780230302990 ; ISBN: 0230302998 ; E-ISBN: 9781137017611 ; E-ISBN: 1137017619 ; DOI: 10.1057/9781137017611

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
European Public Diplomacy : Soft Power at Work
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Public Diplomacy : Soft Power at Work

Cross, Mai'a K. Davis ;Melissen, Jan;; Cross, Mai'a K. Davis ; Melissen, Jan

E-ISBN: 9781137315144 E-ISBN: 1137315148 DOI: 10.1057/9781137315144 ISBN: 9781137343291

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
The Practice of Public Diplomacy: Confronting Challenges Abroad
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Practice of Public Diplomacy: Confronting Challenges Abroad

Will. Rugh;; Rugh, William

ISBN: 978-1-349-29495-4 ; E-ISBN: 978-0-230-11865-2 ; DOI: 10.1057/9780230118652

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Middle Powers in World Trade Diplomacy : India, South Africa and the Doha Development Agenda
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Middle Powers in World Trade Diplomacy : India, South Africa and the Doha Development Agenda

Efstathopoulos, Charalampos

E-ISBN: 9781137381767 E-ISBN: 1137381760 DOI: 10.1057/9781137381767 E-ISBN: 9781137381767 ISBN: 9781137381750

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
International Diplomacy and the Olympic Movement : The New Mediators
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Diplomacy and the Olympic Movement : The New Mediators

Beacom, Aaron

E-ISBN: 9781137032942 E-ISBN: 1137032944 DOI: 10.1057/9781137032942 ISBN: 9780230241060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Russian and Soviet Diplomacy, 1900-39
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian and Soviet Diplomacy, 1900-39

Kocho-Williams, Alastair, Dr

E-ISBN: 9780230355200 E-ISBN: 023035520X DOI: 10.1057/9780230355200 ISBN: 9780230252646

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.471  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (70)
 2. 1958đến1976  (18)
 3. 1977đến1993  (16)
 4. 1994đến2005  (143)
 5. Sau 2005  (1.217)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (1.470)
 2. Tạp chí  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.423)
 2. German  (54)
 3. French  (15)
 4. Italian  (3)
 5. Chinese  (2)
 6. Spanish  (2)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...