skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 99.055  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bound for Glory: Binders' Volumes in a 21st Century Reading

Cawelti, Andrea ; Cunningham, Robert L.

DOI: 10.17613/M6200R

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Bridge Between Heaven and Earth

Alan Williams

DOI: 10.17866/RD.SALFORD.7352831

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

FRBR & RDA: CONSIDERATIONS FOR PUBLIC SERVICES MUSIC LIBRARIANS

Doan, Joy

DOI: 10.17613/M6JW86M4K

Toàn văn sẵn có

4
That's Her
That's Her
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

That's Her

Beckford, Ikahl

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

La industria musical y el proceso de metamorfosis disruptiva digital

Alexandra María Sandulescu Budea ; Marco Juan de Dios

DOI: 10.6084/m9.figshare.5411263

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

La industria musical y el proceso de metamorfosis disruptiva digital

Alexandra María Sandulescu Budea ; Marco Juan de Dios

DOI: 10.6084/m9.figshare.5411263.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5411263

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data Driven Music Score Approval Plans

Fox Von Swearingen, Rachel

DOI: 10.17613/M6JP34

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playing Boss: Learning from Staff Supervisory Experiences in a Music Library Setting

Weisbrod, Liza

DOI: 10.17613/M6129J

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medieval Liturgy and Music I-II: Presentation at Autumn School in Ghent Belgium October 20 2014

Haggh-Huglo, Barbara

DOI: 10.13016/M26C8B

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Binder's Collection of Music as Indicators of Local Activity, a Case Study

Hartsock, Ralph

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inheriting the Records Management Challenges of Historic Organizations

Wertheimer, Melissa E.

DOI: 10.13016/M2FN10T87

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rediscovering Music Published in American Newspapers

Fisher, Sarah Lynn

Toàn văn sẵn có

13
'Bright Force'
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Bright Force'

Spence, A ; Fujii, S ; Tamura, N ; Takemura, I

Toàn văn sẵn có

14
'Sound Hotel'
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Sound Hotel'

Spence, A ; Macdonald, R

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The National Association for Music Education Historical Center at Special Collections in Performing Arts

Novara, Vincent

DOI: 10.13016/M2FX7418M

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

"The American Spirit," Program, 2017

Salisbury Symphony Orchestra; My University; My University; Salisbury University

DOI: 10.13016/M29S1KP74

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

"The American Spirit," Poster, 2017

Salisbury Symphony Orchestra; My University; My University; Salisbury University

DOI: 10.13016/M2FJ29H1W

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Season Brochure, 2016-2017

Salisbury Symphony Orchestra; My University; My University; Salisbury University

DOI: 10.13016/M2K93196H

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

"The Magic of the Flute," Program, 2017

Salisbury Symphony Orchestra; My University; My University; Salisbury University

DOI: 10.13016/M2TT4FX49

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

"The Magic of the Flute," Poster, 2017

Salisbury Symphony Orchestra; My University; My University; Salisbury University

DOI: 10.13016/M2ZK55Q8F

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 99.055  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (37.439)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (8.152)
 2. 1956đến1970  (1.720)
 3. 1971đến1985  (805)
 4. 1986đến2001  (2.016)
 5. Sau 2001  (35.771)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (34.508)
 2. French  (773)
 3. Japanese  (13)
 4. Spanish  (11)
 5. Korean  (8)
 6. German  (5)
 7. Italian  (4)
 8. Greek  (1)
 9. Portuguese  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...