skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 43.709  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technology adoption

Corn & Soybean Digest (Online Exclusive), April 16, 2018

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intangible resources and technology adoption in manufacturing firms

Gómez, Jaime ; Vargas, Pilar

Research Policy, November 2012, Vol.41(9), pp.1607-1619 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-7333 ; E-ISSN: 1873-7625 ; DOI: 10.1016/j.respol.2012.04.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An international comparison of technology adoption

Im, Il ; Hong, Seongtae ; Kang, Myung Soo

Information & Management, 2011, Vol.48(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7206 ; E-ISSN: 1872-7530 ; DOI: 10.1016/j.im.2010.09.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Justice and Green‐Technology Adoption

Ong, Paul

Journal of Policy Analysis and Management, June 2012, Vol.31(3), pp.578-897 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-8739 ; E-ISSN: 1520-6688 ; DOI: 10.1002/pam.21631

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and validation of the technology adoption propensity (TAP) index

Ratchford, Mark ; Barnhart, Michelle

Journal of Business Research, August 2012, Vol.65(8), pp.1209-1215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2011.07.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic rigidity and foresight for technology adoption among electric utilities

Shah, Arsalan Nisar ; Palacios, Miguel ; Ruiz, Felipe

Energy Policy, Dec, 2013, Vol.63, p.1233-1239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic rigidity and foresight for technology adoption among electric utilities

Shah, Arsalan Nisar ; Palacios, Miguel ; Ruiz, Felipe

Energy Policy, Dec, 2013, Vol.63, p.1233-1239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic rigidity and foresight for technology adoption among electric utilities

Shah, Arsalan Nisar ; Palacios, Miguel ; Ruiz, Felipe

Energy Policy, Dec, 2013, Vol.63, p.1233-1239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the technology adoption: Technology readiness effects on post-adoption behavior

Son, Minhee ; Han, Kyesook

Journal of Business Research, 2011, Vol.64(11), pp.1178-1182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2011.06.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selection and comparative advantage in technology adoption

Suri, Tavneet

Econometrica : journal of the Econometric Society, an internat. society for the advancement of economic theory in its relation to statistics and mathematics, 2011, Vol.79(1), pp. 159-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-9682

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-commerce technology adoption: A Malaysian grocery SME retail sector study

Kurnia, Sherah ; Choudrie, Jyoti ; Mahbubur, Rahim Md ; Alzougool, Basil

Journal of Business Research, September 2015, Vol.68(9), pp.1906-1918 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2014.12.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scenarios of technology adoption towards low-carbon cities

Mohareb, Eugene A. ; Kennedy, Christopher A.

Energy Policy, March, 2014, Vol.66, p.685-693 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk preferences, technology adoption and insurance uptake: A framed experiment

Brick, Kerri ; Visser, Martine

Journal of Economic Behavior & Organization, 2015, Vol.118, p.383(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2681

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk preferences, technology adoption and insurance uptake: A framed experiment

Brick, Kerri ; Visser, Martine

Journal of Economic Behavior & Organization, 2015, Vol.118, p.383(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2681

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimizing systematic technology adoption with heterogeneous agents

Chen, Huayi ; Ma, Tieju

European Journal of Operational Research, 16 February 2017, Vol.257(1), pp.287-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-2217 ; E-ISSN: 1872-6860 ; DOI: 10.1016/j.ejor.2016.07.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The roles of risk and ambiguity in technology adoption

Barham, Bradford L. ; Chavas, Jean - Paul ; Fitz, Dylan ; Salas, Vanessa Rios ; Schechter, Laura

Journal of Economic Behavior & Organization, Jan, 2014, Vol.97, p.204(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2681

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UNDERSTANDING TECHNOLOGY ADOPTION BEHAVIOR BY OLDER ADULTS.(Report)

Wang, Kenneth Hsiche ; Chen, Gong ; Chen, Houn-Gee

Social Behavior and Personality: An International Journal, 2018, Vol.46(5), p.801(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-2212 ; DOI: 10.2224/sbp.6483

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renewable energy adoption in an ageing population: Heterogeneity in preferences for micro-generation technology adoption

Willis, Ken ; Scarpa, Riccardo ; Gilroy, Rose ; Hamza, Neveen

Energy Policy, 2011, Vol.39(10), pp.6021-6029 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215 ; E-ISSN: 1873-6777 ; DOI: 10.1016/j.enpol.2011.06.066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Government efficiency and international technology adoption: The spread of electronic ticketing among airlines

Roberto Martin N Galang

Journal of International Business Studies, 2012, Vol.43(7), p.631 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2506 ; E-ISSN: 1478-6990 ; DOI: 10.1057/jibs.2012.20

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding technology adoption through individual and context characteristics: a case of HDTV.(high definition television)

Baaren, Eva ; Wijngaert, Lidwein Van De ; Huizer, Erik

Journal of Broadcasting & Electronic Media, March, 2011, Vol.55(1), p.72(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0883-8151

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 43.709  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (15.124)
 2. Toàn văn trực tuyến (16.600)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (27)
 2. 1988đến1995  (506)
 3. 1996đến2003  (3.203)
 4. 2004đến2012  (15.974)
 5. Sau 2012  (23.801)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (41.721)
 2. Spanish  (139)
 3. Portuguese  (98)
 4. German  (59)
 5. French  (23)
 6. Japanese  (10)
 7. Chinese  (8)
 8. Lithuanian  (3)
 9. Norwegian  (2)
 10. Russian  (1)
 11. Ukrainian  (1)
 12. Greek  (1)
 13. Turkish  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Venkatesh, Viswanath
 2. Oliveira, Tiago
 3. Zilberman, David
 4. Menachemi, Nir
 5. Daim, Tugrul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...